Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Základní škola Petřiny-sever, Praha 6, Na Okraji 43

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Základní škola Petřiny-sever, Praha 6, Na Okraji 43

Charakteristika školy

Naše škola je svojí polohou dobře dostupná a přeci zasazená do klidného prostředí sídliště Petřiny. Je obklopena zelení, stranou dopravního ruchu.

Třídy 1. stupně jsou zapojeny do programu Začít spolu, od 4. třídy s kombinací s klasickou výukou.

Na 2. stupni vedle běžného vyučování zařazujeme prvky kooperativního vyučování, využíváme metod kritického myšlení a práce s problémovými úkoly.

Na 2. stupni nabízíme žákům zařazení do tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel.

Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných pracovnách – chemie, fyzika, výpočetní technika, dvě tělocvičny, dvě učebny pro VV, truhlářská dílna, keramika. Interaktivní technikou je vybavena hudebna, jazyková učebna, knihovna a učebna přírodopisu.

Žáci 9. tříd si vybírají podle zájmu z nabídky volitelných předmětů.

Do výuky zařazujeme na obou stupních projektové vyučování.

Pořádáme pro děti a jejich rodiče tvořivé výtvarné dílny s výtěžkem určeným pro adopci na dálku, podporujeme svými výtvarnými pracemi charitativní organizace.

Společné akce pomáhají k dobré komunikaci – vánoční trhy, třídní akce, Zahradní slavnost.

Protidrogovou prevenci zajišťuje škola nabídkou zájmových aktivit, účastí dětí na zážitkových kurzech, přednáškami, spoluprací s odborníky, řešením problémů v jejich počátku, otevřeností v komunikaci s žáky, prací s třídními kolektivy.

Žáci pravidelně vyjíždí na školy v přírodě, lyžařské i jazykové kurzy, výlety, navštěvují divadla, výstavy, koncerty. Zúčastňují se úspěšně vědomostních i sportovních soutěží.

Výtvarné třídy se účastní kurzů malování v plenéru, prezentují svá díla na výstavách, oděvní tvorbou pravidelně udivují návštěvníky módní přehlídky na Zahradní slavnosti.

V odpoledních hodinách nabízíme dětem velký výběr kroužků.

Dětem z 1. stupně poskytuje bohatý program ŠD – ranní 6.30–7.45 hod., odpolední 11.40–18.00 hod.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde si děti mohou denně vybírat ze tří připravovaných jídel.

Školní poradenské centrum věnuje pozornost žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytuje individuální pomoc žákům a jejich rodičům, spolupracuje s pedagogy.

Areál školy poskytuje sportovní vyžití, krásná a prostorná zahrada se skleníkem prostor k výuce, hrám i setkávání třeba u táboráku.

logo
Na Okraji 305/43, Praha 6
tel.: 235 090 730
skola@zspetriny.cz
www.zspetriny.cz
Zobrazit více