Zavřít

Základní škola Petřiny-sever, Praha 6, Na Okraji 43

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Základní škola Petřiny-sever, Praha 6, Na Okraji 43

Charakteristika školy

 • Naše škola je svojí polohou dobře dostupná a přeci zasazená do klidného prostředí sídliště Petřiny. Je obklopena zelení, stranou dopravního ruchu.
 • Třídy 1. stupně jsou zapojeny do programu Začít spolu, od 4. třídy s kombinací s klasickou výukou.
 • Na 2. stupni vedle běžného vyučování zařazujeme prvky kooperativního vyučování, využíváme metod kritického myšlení a práce s problémovými úkoly.
 • Na 2. stupni nabízíme žákům zařazení do tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel.
 • Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných pracovnách – chemie, fyzika, výpočetní technika, dvě tělocvičny, dvě učebny pro VV, truhlářská dílna, keramika. Interaktivní technikou je vybavena hudebna, jazyková učebna, knihovna a učebna přírodopisu.
 • Žáci 9. tříd si vybírají podle zájmu z nabídky volitelných předmětů.
 • Do výuky zařazujeme na obou stupních projektové vyučování.
 • Pořádáme pro děti a jejich rodiče tvořivé výtvarné dílny s výtěžkem určeným pro adopci na dálku, podporujeme svými výtvarnými pracemi charitativní organizace.
 • Společné akce pomáhají k dobré komunikaci – vánoční trhy, třídní akce, Zahradní slavnost.
 • Protidrogovou prevenci zajišťuje škola nabídkou zájmových aktivit, účastí dětí na zážitkových kurzech, přednáškami, spoluprací s odborníky, řešením problémů v jejich počátku, otevřeností v komunikaci s žáky, prací s třídními kolektivy.
 • Žáci pravidelně vyjíždí na školy v přírodě, lyžařské i jazykové kurzy, výlety, navštěvují divadla, výstavy, koncerty. Zúčastňují se úspěšně vědomostních i sportovních soutěží.
 • Výtvarné třídy se účastní kurzů malování v plenéru, prezentují svá díla na výstavách, oděvní tvorbou pravidelně udivují návštěvníky módní přehlídky na Zahradní slavnosti.
 • V odpoledních hodinách nabízíme dětem velký výběr kroužků.
 • Dětem z 1. stupně poskytuje bohatý program ŠD – ranní 6.30–7.45 hod., odpolední 11.40–18.00 hod.
 • Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde si děti mohou denně vybírat ze tří připravovaných jídel.
 • Školní poradenské centrum věnuje pozornost žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytuje individuální pomoc žákům a jejich rodičům, spolupracuje s pedagogy.
 • Areál školy poskytuje sportovní vyžití, krásná a prostorná zahrada se skleníkem prostor k výuce, hrám i setkávání třeba u táboráku.
logo
Na Okraji 305/43, Praha 6
tel.: 235 090 730
skola@zspetriny.cz
www.zspetriny.cz
Zobrazit více