Zavřít

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Nabízíme prostředí školy umístěné v zeleni a vybavené skvělým sportovním zázemím.

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola. Jedná se nejen o zdravý způsob života, ale také o zdravý styl výuky a zdravé vztahy. Naším cílem je vytvořit příjemné prostředí pro všechny.

Na 1. stupni pracují žáci v projektu Tvořivá škola – činnostní učení, na druhém stupni využíváme projektových metod výuky včetně celoškolních projektů.
Od září 2003 pracují v naší škole také třídy podle metody M. Montessori. Základním principem této vzdělávací metody je důsledně individuální tempo každého žáka. Přitom je zachována stejná úroveň znalostí.

Škola klade velký důraz na výuku jazyků. Anglický jazyk mají žáci povinný od 1. třídy, v 7. třídě začínají žáci 2. cizí jazyk (volí NJ, ŠJ). Všichni žáci mohou využít nabídku konverzačních workshopů AJ s rodilými mluvčími. Škola nabízí zájezdy do Anglie s pobytem v rodinách a jednodenní zájezdy do Rakouska či Německa.

Důležitým prvkem výuky je práce s počítačem. Od 1. ročníku mají žáci možnost pracovat v PC kroužku, v 5. a 6. třídě mají práci s PC jako povinný předmět a dále je zařazen mezi povinně volitelné. Počítačových programů je využíváno i v ostatních předmětech – žáci využívají tablety a interaktivní tabule.
Dvě prostorné tělocvičny, sportovní areál i zahrada umožňují širokou nabídku sportovních aktivit.
Volný čas dětí 1. stupně zajišťuje skvěle vedená školní družina.

Žáci 2. stupně mohou odpoledne pobývat v internetové knihovně-studovně s dohledem knihovnice.
Kromě toho nabízí škola výběr z 20 zájmových kroužků různých zaměření (sportovní, hudební, výtvarné, …).
Pravidelně vyjíždíme na školy v přírodě, lyžařské kurzy a zážitkové pobyty organizované v rámci protidrogové prevence.
Pro rodiče připravují žáci mnoho společných akcí, které upevňují vztahy mezi školou a rodinou. Naše školní jídelna nabízí k obědu výběr ze dvou jídel, v ceně oběda je i salátový bar a provozuje bufet. Od září 2014 je součástí školy jedna třída MŠ (25 dětí). I zde využíváme prvků pedagogiky M. Montessori.
Se širokou nabídkou aktivit se obracíme rovněž na veřejnost.

Zobrazit více