Zavřít

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

Kontakty na školu
  • Cimburkova 600/18, Žižkov, 130 00 Praha 3
  • fzsskola@volny.cz
  • 222 782 169
  • www.cimburacka.cz
  • Zřizovatel: Obec
    Zaměření: Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení
    IČ: 63831325

Podrobné informace o škole

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

Škola je specifická svým komplexním programem výuky pro žáky s poruchami učení a žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Škola vytváří dětem podnětné a přátelské prostředí ve třídách s malým počtem žáků, což usnadňuje zkušeným pedagogům individuální přístup, který je pro tyto žáky nezbytný. Důležitou roli v těchto třídách hraje asistent, který pomáhá učiteli ve vlastním výchovně vzdělávacím procesu, při individuálním přístupu k dětem a mimoškolní činnosti.

Komplexní vzdělávací program naší školy doplňuje Školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní preventista), které je systematickou pomocí rodičům a především dětem, kterým by za normálních okolností hrozily vážné a mnohdy zbytečné školní problémy. Úskalí počátků školní docházky se snažíme překlenout existencí přípravného ročníku pro předškolní děti. Již šest let u nás působí dvě dětské skupiny pro děti od 2 do 5 let, které jsou plně obsazené.

Úspěšnost našeho programu dokládá fakt, že téměř všichni naši žáci odcházejí do středních škol včetně odborných učilišť.

logo
Cimburkova 600/18, Praha 3
tel.: 222 782 169
fzsskola@volny.cz
www.cimburacka.cz
Zobrazit více