Zavřít

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s. r. o.

Kontakty na školu
 • 29. dubna 259/33, Výškovice, 700 30 Ostrava
 • pohodova_skola@volny.cz
 • 596 728 121
 • www.pohodovaskola.eu
 • Zřizovatel: Soukromý
  Zaměření: Tvořivá škola, Vývojové poruchy chování, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení
  IČ: 25376420

Podrobné informace o škole

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s. r. o.

Škola se zabývá výukou a výchovou žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování – poruchy pozornosti a aktivity, ADHD. Škola poskytuje žákům základní vzdělání.

Naše škola zahájila svou činnost ve školním roce 1993/1994. Školu navštěvují žáci 1.–9. postupného ročníku, ve třídě je maximální počet 12 žáků.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola“, který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při škole je zřízena školní družina pro žáky 1. stupně ZŠ a školní jídelna pro všechny žáky školy.

Žáci a učitelé využívají ve výchovně vzdělávacím procesu kromě kmenových učeben také učebnu PC, multifunkční dílnu pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností, cvičnou kuchyňku, relaxační koutek, tělocvičnu a školní zahradu.

Do školy jsou žáci zařazováni na základě odborného vyšetření v PPP a rozhodnutím ředitele školy.

Žákům školy a jejich rodičům nabízíme

 • Snížený počet žáků ve třídě (maximálně 12 žáků)
 • Individuální vzdělávací plány pro žáky s poruchami učení
 • Výuku vedenou erudovanými a zkušenými speciálními pedagogy
 • Úzkou spolupráci se zákonnými zástupci, s PPP a ostatními odborníky
 • Možnost slovního hodnocení
 • Každoroční akce
 • Ozdravný pobyt v přírodě
 • Návštěvy divadel a filmových představení
 • Odborné besedy
 • Školní výlety a sportovní akce a mnoho dalších

Zapojení školy do projektů

 • ESF – „Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování“ (doba trvání 1. 11. 2009–1. 5. 2012)
 • EU – peníze školám – Šablony – Zkvalitnění výuky žáků s poruchami učení a chování (doba trvání 1. 2. 2011–31. 7. 2013)
 • MŽP – Přírodní učebna (doba trvání 15. 11. 2012–15. 7. 2013)
 • Ostravská univerzita v Ostravě – Chytří pomocníci (doba trvání 1. 10. 2014–31. 12. 2015)
 • EU – Šablony 2016 (doba trvání 1. 2. 2017–31. 1. 2019)
 • EU – Šablony II (doba trvání 1. 9. 2019–30. 6. 2021)

Více informací a fotografií z dění školy najdete na našich webových stránkách.

logo
29. dubna 259/33, Ostrava
tel.: 596 728 121
pohodova_skola@volny.cz
www.pohodovaskola.eu
Zobrazit více