objednat tištěnou publikaci

Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Sadová 530, 664 43 Želešice
Telefon: 547 225 129
Email: reditel@skolahrou-zelesice.cz
WWW: www.skolahrou-zelesice.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení, Autismus, Vývojové poruchy chování, Vývojové poruchy učení