objednat tištěnou publikaci

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.
Poštovní adresa: Rašelinová 2423/9, 628 00 Brno
Telefon: 544 211 547
Email: akademy@akademy.cz
WWW: www.akademy.cz
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Jazykové, Logopedie, Mimořádně nadané děti, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

AKADEMIA byla založena v roce 1992, zahrnuje gymnázium, ZŠ a MŠ, je fakultní školou Masarykovy univerzity a přidruženou školou UNESCO. V kolektivu je maximálně 15 žáků, což umožňuje skutečně individuální přístup ke každému z nich. Výuka začíná v 9.00 hod., odpolední družina je otevřena do 17.00 hod. Jsme bezpečnou školou rodinného typu, sídlíme v klidném areálu s velkou zahradou alternativního typu, jsme dobře dopravně dostupní.

Žáky vedeme k samostatnosti, ke kritickému myšlení podloženému fakty, pomáháme jim v orientaci v překotně se měnícím světě. Všestranně rozvíjíme osobnost dětí, učíme je spolupráci v týmu. Důraz klademe na výuku anglického jazyka a informačních technologií, dále ekonomickou gramotnost, etiku a komunikaci. Nabízíme nadstandardní školní vzdělávací program, projektové vyučování i průběžnou logopedickou prevenci. Žákům nabízíme tvůrčí výtvarné činnosti, sportovní aktivity (plavání) nebo práci s interaktivní tabulí. Žáci se učí především hrou – výuka musí děti bavit a naplňovat, také se učí prožitkem – každé učivo se lépe upevňuje, když ho můžeme prožít, vyzkoušet a vidět. Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti, rozvíjíme jejich přirozenou zvídavost. Respektujeme pracovní tempo každého našeho žáka. Škola je důležitou součástí života dětí i rodiny, ne pouhou přípravou na život. Podporujeme poznání vlastních schopností našich žáků a chuť na sobě pracovat. Komunikujeme s rodiči i dětmi o jejich úrovni nabytých vědomostí, schopností, ale i o jejich chování, snaze a úsilí. Žáci mají dostatek prostoru pro kreativní vyžití. Svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni.

logo
Rašelinová 2423/9, Brno
tel.: 544 211 547
akademy@akademy.cz
www.akademy.cz
nahoru