Zavřít

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

Kontakty na školu
  • Rašelinová 2423/9, Líšeň, 628 00 Brno
  • akademy@akademy.cz
  • 544 211 547
  • www.akademy.cz
  • Zřizovatel: Soukromý
    Zaměření: Jazykové, Logopedie, Mimořádně nadané děti, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    IČ: 44991665

Podrobné informace o škole

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

AKADEMIA byla založena v roce 1992 a je fakultní školou Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Naše vzdělávací instituce zahrnuje gymnázium, základní i mateřskou školu. Jsme bezpečnou a dopravně dobře dostupnou školou rodinného typu, sídlíme v klidném líšeňském areálu s velkou zahradou. Žáky vedeme k samostatnosti, kritickému myšlení podloženému fakty, pomáháme jim v orientaci v překotně se měnícím světě. Kolektivy ZŠ tvoříme do velikosti maximálně 15 žáků, což nám umožňuje přistupovat ke každému dítěti skutečně individuálně. Výuka začíná v 9.00 hod., odpolední družina je otevřena do 17.00 hod.

Všestranně rozvíjíme osobnost nám svěřených dětí, učíme je spolupráci v týmu. Důraz klademe na výuku anglického jazyka a informačních technologií, dále na etiku, komunikaci a ekonomickou gramotnost. Pracujeme podle originálního nadstandardního školního vzdělávacího programu, naši žáci zažijí projektové vyučování, práci s interaktivní tabulí i mnoho aktivit mimo školu. Děti mají dostatek prostoru pro kreativní vyžití, nabízíme jim tvůrčí výtvarné činnosti, sportovní aktivity (plavání, bruslení) i průběžnou logopedickou prevenci. Žáci se učí především hrou a prožitkem, výuka je musí bavit a naplňovat – každé učivo se lépe upevňuje, když ho můžeme zažít, vyzkoušet a vidět. Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti, rozvíjíme jejich přirozenou zvídavost. Podporujeme poznávání vlastních schopností našich žáků a chuť na sobě pracovat, respektujeme pracovní tempo každého žáka. Komunikujeme s rodiči i dětmi o úrovni nabytých vědomostí, schopností, ale i o jejich chování, snaze a úsilí. Školu chápeme jako důležitou součást života celé rodiny, ne jako pouhou institucionalizovanou přípravku na život. Svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni.

logo
Rašelinová 2423/9, Brno
tel.: 544 211 547
akademy@akademy.cz
www.akademy.cz
Zobrazit více