objednat tištěnou publikaci

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Poštovní adresa: Chotouňská 476/1, 108 00 Praha 10
Telefon: 274 774 948, 274 772 936
Email: sps.chotounska@zris.mepnet.cz, pomocnaskola@volny.cz
WWW: www.chotounska.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus