Zavřít

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Školní areál je umístěn v klidném prostředí Malešického parku. Je obklopen velkou zahradou se skleníkem, hřištěm, stolem na stolní tenis, pískovištěm, trampolínou, altánem a krbem.

Škola má k dispozici cvičnou kuchyňku, logopedickou pracovnu, počítačovou učebnu, malou tělocvičnu, keramickou dílnu a jídelnu. Součástí tříd jsou relaxační místnosti.

Základní škola speciální je určena pro žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a autismem. Při výuce pedagogičtí pracovníci postupují podle principů strukturovaného učení se snahou o maximální vizualizaci a alternativní formy komunikace. Využívají se moderní výukové postupy a prostředky včetně výpočetní techniky. Individuální přístup je samozřejmostí. Škola disponuje školním logopedem.

Pravidelně jezdíme do škol v přírodě.

Nedílnou součástí školy je školní družina.

Ve škole probíhají kroužky Atletiky, Alternativní hudební výchovy, Keramiky a Dramatický kroužek.

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým zdravotním postižením, zejména těžkým stupněm mentálního postižení.

Žáci získávají dovednosti v oblasti péče o domácnost, základů lidových řemesel, péče o zdraví, počítačové gramotnosti ….

Škola nedisponuje školním klubem. Žáci Praktické školy jednoleté se mohou zapojit do činností jednotlivých kroužků.

V rámci integrace žáků našich škol do společnosti je součástí výchovně vzdělávacího procesu i pracovní terapie a aktivní účast na mnoha kulturních a sportovních akcích mimo školní areál.

Výsledky praktických činností svých žáků prezentujeme na každoročních vánočních trzích a školní rok završujeme také tradiční Zahradní slavností pro žáky, jejich rodiče a přátele školy.

Zobrazit více