Zavřít

Základní škola a střední škola waldorfská

Kontakty na školu
  • Křejpského 1501/12, Chodov, 149 00 Praha 4
  • info@waldorfska.cz
  • 272 930 617, 602 838 240
  • www.waldorfska.cz
  • Zřizovatel: Kraj
    Zaměření: Autismus, Dramatická výchova, Finanční gramotnost, Logopedie, Mentální postižení, Sociální znevýhodnění, Souběžné postižení více vadami, Tělesné postižení, Vady řeči, Výuka dětí cizinců, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Waldorfská, Zdravotní postižení, Zdravotní znevýhodnění
    IČ: 70922306