Poštovní adresa: Práčská 159/37, 106 00 Praha 10
Telefon: 272 652 784
Email: zvs.pracska@zris.mepnet.cz, jaroslava.ruzickova@centrum.cz
WWW: www.zs-pracska.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Přípravná třída, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení, Vady řeči, Vývojové poruchy učení