Zavřít

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Kontakty na školu
  • Trávníčkova 1743/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
  • reditelka@zsluziny.cz, vedeni@zsluziny.cz
  • 235 522 159
  • www.zsluziny.cz
  • Zřizovatel: Kraj
    Zaměření: Autismus, Dramatická výchova, Ekologické, Logopedie, Mentální postižení, Souběžné postižení více vadami, Vývojové poruchy chování, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení
    IČ: 70107084