Zavřít

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s. r. o.

Kontakty na školu
  • Jana Masaryka 360/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  • skola@skolaintegral.cz
  • 224 253 470
  • www.skolaintegral.cz
  • Zřizovatel: Soukromý
    Zaměření: Autismus, Souběžné postižení více vadami, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravá škola, Zdravotní postižení
    IČ: 25602578