Zavřít

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s. r. o.

Kontakty na školu
  • Jana Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2
  • skola@skolaintegral.cz
  • 224 253 470
  • www.skolaintegral.cz
  • Zřizovatel: Soukromý
    Zaměření: Zdravá škola, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení