objednat tištěnou publikaci

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s. r. o.

Poštovní adresa: Jana Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 253 470
Email: skola@skolaintegral.cz
WWW: www.skolaintegral.cz
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Zdravá škola, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení