Zavřít

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19

Kontakty na školu
  • náměstí Míru 601/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  • info@skolazrak.cz
  • 222 519 247
  • www.skolazrak.cz
  • Zřizovatel: Kraj
    Zaměření: Finanční gramotnost, Logopedie, Přípravná třída, Souběžné postižení více vadami, Tvořivá škola, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravá škola, Zdravotní postižení, Zrakové postižení
    IČ: 48133035