objednat tištěnou publikaci

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19

Poštovní adresa: náměstí Míru 601/19, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 519 247
Email: info@skolazrak.cz
WWW: www.skolazrak.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Finanční gramotnost, Logopedie, Přípravná třída, Tvořivá škola, Zdravá škola, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení, Zrakové postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení