Zavřít

Anglická základní škola, Mendlovo náměstí 1/3, Brno

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Anglická základní škola, Mendlovo náměstí 1/3, Brno

Charakteristika školy

Naše základní škola má výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka již od 1. třídy.

Zahájení výuky v 8.55 hod.

Bezpečí vašich dětí je pro nás nejvyšší prioritou. Prostor vrátnice je monitorován kamerami, termo kamerou a příchody i odchody žáků jsou zaznamenávány do systému Škola OnLine.

Nabízíme malé počty dětí ve třídě (max. 16) a individuální přístup ke každému žákovi.

Rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku si mohou vybrat ze dvou různých metod výuky, a to z bilingvní metody (BILINGVNÍ TŘÍDA) a metody CLIL (TŘÍDA CLIL).

Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu a nepovinného předmětu anglické cvičení již od 1. ročníku.

CLIL třída: od 1. ročníku jsou vyučovány vybrané nejazykové předměty česko-anglicky (metodou CLIL – Content and Language Integrated Learning).

Bilingvní třída: vybrané nejazykové předměty jsou od 1. třídy vyučovány v anglickém jazyce. Hodiny jsou vedeny plně kvalifikovanými učiteli anglického jazyka a rodilým mluvčím – zahraničním učitelem.

Lekce anglické konverzace s rodilým mluvčím již od 1. ročníku.

Druhý cizí jazyk je vyučován již od 3. ročníku (španělština, němčina).

Moderně vybavené počítačové učebny a interaktivní tabule v každé třídě.

Kvalitně vybavená výtvarná a keramická dílna a ve všech třídách AZŠ jsou nainstalovány nejmodernější interaktivní obrazovky ActivPanel zn. Promethean, včetně výukových programů, e-učebnic a e-pracovních sešitů pro jednotlivé předměty.

Vlastní školní kuchyně s nejmodernějším vybavením, výběr až ze 3 jídel + salátový bar.

Všichni naši žáci i pedagogové nosí školní uniformy.

Odpolední zájmové kroužky (keramika, jóga, ZUŠ – klavír, zpěv, flétna, kytara atd., sportovní kroužky, jazykové kroužky vedené rodilým mluvčím, šachy, PC kroužek, chovatelský kroužek).

Odpolední školní družina je vedená formou her, zábavných a relaxačních činností propojených s anglickým jazykem.

Mendlovo náměstí 1/3, Brno
tel.: 543 211 790
reditelstvi@skolskykomplex.cz
studijni@skolskykomplex.cz
www.skolskykomplex.cz
Zobrazit více