Zavřít

Anglická základní škola, Mendlovo náměstí 1/4, Brno

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Anglická základní škola, Mendlovo náměstí 1/4, Brno

Charakteristika školy

 • Výuku zahajujeme až v 8.55 hod.
 • Bezpečí vašich dětí je pro nás nejvyšší prioritou. Prostor vrátnice je monitorován kamerami a příchody i odchody žáků jsou zaznamenávány do systému Škola OnLine.
 • Nabízíme malé počty dětí ve třídě (max. 16) a individuální přístup ke každému žákovi.
 • Od školního roku 2019/2020 zaveden zcela nový systém výuky jazyků – bilingvní výuka v angličtině, kdy si rodiče žáků nastupujících do 1. ročníků budou moci vybrat ze dvou různých metod výuky, a to z bilingvní metody (BILINGVNÍ TŘÍDA) a metody CLIL (TŘÍDA CLIL).
 • Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu již od prvního ročníku.
 • Anglický jazyk vyučujeme podle učebnic Incredible English.
 • Počty hodin AJ a AC ve vyučování: 1.–2. třída 3 hodiny/týdně, 3.–5. třída 5 hodin/týdně.
 • Předměty pracovní činnosti a výtvarná výchova jsou od 1. ročníku vyučovány česko-anglicky (metodou CLIL – Content and Language Integrated Learning). V bilingvní třídě jsou vyučovány jen v anglickém jazyce.
 • Lekce anglické konverzace s rodilým mluvčím jsou již od 1. ročníku zařazeny do dopoledního vyučování.
 • Žáci AZŠ mají možnost v prostorách školy skládat Cambridgeské zkoušky YLE za zvýhodněných podmínek.
 • Druhý cizí jazyk je vyučován již od 3. ročníku (Španělština, Němčina).
 • Poradenství školního psychologa a speciálního pedagoga v budově školy.
 • Moderně vybavené počítačové učebny a interaktivní tabule v každé třídě.
 • Kvalitně vybavená výtvarná a keramická dílna.
 • Vlastní školní kuchyně s nejmodernějším vybavením, výběr až ze 3 jídel + salátový bar.
 • Od školního roku 2013/14 oblékají všichni žáci i pedagogové moderní školní uniformy.
 • Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS. Ve všech třídách a ročnících používáme interaktivní učebnice, tzv. iUČEBNICE® (tzn. klasické učebnice + jejich multimediální podoba).
 • Odpolední zájmové kroužky (keramika, jóga, ZUŠ – klavír, zpěv, flétna, kytara atd., sportovní kroužky, jazykové kroužky, science club, golf, …).
 • Odpolední školní družina je vedená formou her, zábavných a relaxačních činností propojených s anglickým jazykem.
Mendlovo náměstí 1/4, Brno
tel.: 543 211 790
reditelstvi@skolskykomplex.cz
studijni@skolskykomplex.cz
www.skolskykomplex.cz

Velkou předností naší soukromé ZŠ je, že vaše dítě po páté třídě může přejít na naše gymnázium, které se nachází ve stejné budově jako ZŠ. Vaše dítě tedy plynule přechází do vyššího stupně kvalitního vzdělávání se svými spolužáky, na které je zvyklé od 1. třídy.

Zobrazit více