objednat tištěnou publikaci

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
Poštovní adresa: Heyrovského 828/13, 635 00 Brno
Telefon: 546 221 559, 546 216 638
Email: praminek@praminek.cz
WWW: www.praminek.cz
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Ekologické, Jazykové, Logopedie, Mimořádně nadané děti, Začít spolu, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Základní škola a Mateřská škola má více než dvacetiletou tradici v úspěšné pedagogické činnosti. Nabízíme dětem, žákům a rodičům výchovně-vzdělávací program ZAČÍT SPOLU, který je realizován v plné šíři principů, cílů a metod.

Ve výchovně-vzdělávacím procesu uplatňujeme

 • Individuální přístup pedagogů (inkluze dětí, žáků s postižením i mimořádně nadaných)
 • Projektové vyučování – prolínání výukových předmětů do tematicky logických celků
 • Aktivní přístup rodičů v činnosti školy
 • Rozvíjení různých typů inteligence (učení psychologa H. Gardnera) – práce v centrech aktivit
 • Třídy s nižším počtem žáků (do 22)
 • Slovní hodnocení výsledků od 1. do 4. třídy
 • Speciálně pedagogickou péči od předškolního věku

Výuka začíná v 8.00 hodin, končí zapojením do mimoškolních činností v 17.00 hodin. AJ se vyučuje od 1. třídy, od 6. třídy je zařazen ŠJ jako povinný druhý jazyk. Od 6. třídy je součástí výuky cizích jazyků i konverzace s rodilými mluvčími (AJ, ŠJ).

Tělesná výchova je zaměřena na sezónní činnosti – plavání, bruslení, lyžování. Zajišťujeme pobyty na škole v přírodě, lyžařských kurzech.

Třídy jsou vybaveny moderní technikou (interaktivní tabule, počítače, iPady). Žákům jsou nabízeny konzultace výukových předmětů (ČJ, AJ, ŠJ, M).

Děti si mohou vybrat z rozsáhlé mimoškolní činnosti – keramiku, hru na piano, bicí, flétnu, klarinet, kytaru, florbal, golf, jógu, jazykové kroužky, sportovní hry, dílny, tvořílka, receptář, …

Ke škole náleží kuchyně s jídelnou. Děti a žáci tráví svůj volný čas, přestávky na upravené školní zahradě.

Umožňujeme praxi studentům MU v Brně – PF, FF, Cyrilometodějské gymnázium, SOŠ pedagogická Brno, VOŠ sociální.

Velkou předností tohoto nestátního zařízení je, že děti mohou sdílet kontakt se svými vrstevníky od 1 do 15 roků věku. Klademe důraz na bezkonfliktní vztahy mezi dětmi, žáky, pedagogy, rodiči. Zajišťujeme dětem bezpečné a inspirativní prostředí.

Škola působí ve třech budovách

Čihadla 1390/1, Brno

 • Dětská skupina – Školička Žabka, která má dvě oddělení – Žabku a Želvičku (přijímáme děti již od 1 roku věku)
 • Mateřská škola – třída Rybičky (přijímáme děti od 3 roků věku)

Heyrovského 610/11, Brno

 • Mateřská škola – třída Ptáčci, Koťátka
 • Základní škola – 1. stupeň

Heyrovského 828/13, Brno

 • Základní škola – 2. stupeň
logo
Heyrovského 828/13, Brno
tel.: 546 221 559, 546 216 638
praminek@praminek.cz
www.praminek.cz
nahoru