Zavřít

Bratrská škola – církevní základní škola

Kontakty na školu
  • Rajská 300/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
  • info@bratrska.cz
  • 603 957 518
  • www.bratrska.cz
  • Zřizovatel: Církev
    Zaměření: Dramatická výchova, Jazykové, Mimořádně nadané děti, Přípravná třída, Přírodovědné, Sociální znevýhodnění, Výtvarné, Vývojové poruchy chování, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Zdravotní znevýhodnění
    IČ: 48546119