Zavřít

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 27. 11. 2020 8:00–16:00 hod., jinak po domluvě. Stravování ve školní jídelně, výběr ze 3 jídel. Obor Ekologie a životní prostředí (ŠVP Ochrana přírody a prostředí) se otevírá jednou za dva roky, ve školním roce 2021/2022 bude otevřen. Obor Veřejnosprávní činnost se rovněž otevírá jednou za dva roky, ve školním roce 2021/2022 nebude otevřen. Obor Agropodnikání – ŘP zdarma, jinak jako volitelný předmět. Škola disponuje mnoha zařízeními – autoškola, meteorologická stanice, botanická zahrada, školní farma a stacionář zraněných zvířat, společenský sál, zelená knihovna, arboretum, tělocvična s posilovnou, gastroučebny apod. Škola má bezbariérový přístup v celé škole.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 800  Kč/měsíc
  • Stravování 1800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Ochrana přírody a prostředí) 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M NE ANO
Agropodnikání (Agropodnikání) 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 33/23 ČJ,M ANO ANO
Ekonomika a podnikání (Informatika a ekonomika v podnikání) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 17/7 ČJ,M NE ANO
Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 30/18 ČJ,M NE ANO
Gastronomie (Gastronomie) 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 13/9 ČJ,M ANO ANO
Pekař (Pekař) 29-53-H/01 Výuční list3 roky 15 21/10 ANO ANO
Cukrář (Cukrář – výroba) 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 44/21 ANO ANO
Řezník-uzenář (Řezník-uzenář) 29-56-H/01 Výuční list3 roky 15 7/4 ANO NE
Zemědělec-farmář (Zemědělec-farmář) 41-51-H/01 Výuční list3 roky 30 23/7 ANO ANO
Zahradník (Zahradník) 41-52-H/01 Výuční list3 roky 24 12/9 ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník pro pohostinství) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 60 49/27 ANO ANO
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 29/27 ČJ,M NE ANO
Podnikání (Podnikání); Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 0/0 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Naše škola, dříve Střední zemědělská škola, Klatovy, nyní Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy je jedna z nejstarších svého druhu, vznikla v roce 1872. Po celou svojí historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství, nově v gastronomických a navazujících oborech.

Naše škola vzdělává ve studijních oborech Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí, Veřejnosprávní činnost, Informatika a ekonomika v podnikání, Gastronomie, učebních oborech Kuchař-číšník, Cukrář, Zahradník, Pekař, Řezník-uzenář, Zemědělec-farmář a v oborech nástavby Podnikání – v denní i dálkové formě vzdělávání.

Škola disponuje mnoha zařízeními, které zatraktivňují vyučování – autoškola, digitalizovaná meteorologická stanice, botanická zahrada, srub pro hospodářská zvířata, společenský sál, Zelená knihovna, ekologická učebna, jezírko a arboretum, školní parčík, výuková vinice a chmelnice, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov mládeže, školní bufet. Škola provozuje v rámci výuky školní cukrárnu, pekárnu s prodejnou, restaurační a ubytovací zařízení, gastroučebnu a hotel.

Vedle své vzdělávací činnosti se škola snaží rozšiřovat tyto aktivity – kurzy zemědělce, kurzy na ochranu rostlin, obsluha motorové pily, kurzy, přednášky, semináře a další. SŠZP je cvičnou školou ČZU Praha pro budoucí pedagogy, dále škola navázala mezinárodní spolupráci se školou z francouzského města Poligny a německých měst Cham, Regen a Oberviechtach.

Také okruh vzdělávaných se rozšiřuje o dospělé a při SŠZP se začíná naplňovat cíl celoživotního vzdělávání. Škola se zapojila do Národní soustavy kvalifikací podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to v oborech kuchař-číšník, pekař, cukrář, řezník-uzenář.

Ve škole funguje Konzultační středisko PEF ČZU Praha, které rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání.

Dále je škola místem, kde sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů a. s. Škola je kontaktním místem pro poskytování informací v problematice životního prostředí a v problematice zemědělské ekonomiky.

Každý rok je pořádán Den otevřených dveří, kdy zájemci o studium mohou buď sami nebo se svými rodiči navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli a osobně poznat atmosféru školy. Aktuální termín si můžete zjistit na telefonním čísle nebo na webových stránkách školy.

logo
Národních mučedníků 141, Klatovy 4
tel.: 376 326 280 (studijní obory)
tel.: 376 311 605 (učební obory)
sekretariat@sszp.kt.cz
sszp.kt.cz
www.facebook.com/sszpklatovy
Zobrazit více