Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Poštovní adresa: Národních mučedníků 141, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
Ředitel: Ing. Vladislav Smolík  Telefon: 376 326 262
Kontakt: Ing. Michaela Matějková, Ing. Magda Netíková  Telefon: 376 326 280, 376 311 605
Email: sekretariat@sszp.kt.cz
WWW: www.sszp.kt.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 700 Kč/měs
Stravování: 1500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 61781797
REDIZO: 600009424

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Naše škola, dříve Střední zemědělská škola, Klatovy, nyní Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy je jedna z nejstarších svého druhu, vznikla v roce 1872. Po celou svojí historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství, nově v gastronomických a navazujících oborech.

Naše škola vzdělává ve studijních oborech agropodnikání, ekologie a životní prostředí, veřejnosprávní činnost, informatika a ekonomika v podnikání, gastronomie, učebních oborech kuchař-číšník, cukrář, zahradník, pekař, řezník-uzenář, zemědělec-farmář a v oborech nástavby podnikání – v denní i dálkové formě vzdělávání.

Škola disponuje mnoha zařízeními, které zatraktivňují vyučování: autoškola, digitalizovaná meteorologická stanice, botanická zahrada, srub pro hospodářská zvířata, společenský sál, Zelená knihovna, ekologická učebna, jezírko a arboretum, školní parčík, výuková vinice a chmelnice, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov mládeže, školní bufet. Škola provozuje v rámci výuky školní cukrárnu, pekárnu s prodejnou, restaurační a ubytovací zařízení, gastroučebnu a hotel.

Vedle své vzdělávací činnosti se škola snaží rozšiřovat tyto aktivity: kurzy zemědělce, kurzy na ochranu rostlin, certifikát ECDL, obsluha motorové pily, kurzy, přednášky, semináře a další. SŠZP je cvičnou školou ČZU Praha pro budoucí pedagogy, dále škola navázala mezinárodní spolupráci se školou z francouzského města Poligny a německých měst Cham, Regen a Oberviechtach.

Také okruh vzdělávaných se rozšiřuje o dospělé a při SŠZP se začíná naplňovat cíl celoživotního vzdělávání. Škola se zapojila do Národní soustavy kvalifikací podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to v oborech kuchař-číšník, pekař, cukrář, řezník-uzenář.

Ve škole funguje Konzultační středisko PEF ČZU Praha, které rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání.

Dále je škola místem, kde sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů a. s. Škola je kontaktním místem pro poskytování informací v problematice životního prostředí a v problematice zemědělské ekonomiky.

Každý rok je pořádán Den otevřených dveří, kdy zájemci o studium mohou buď sami nebo se svými rodiči navštívit prostory školy, vše si prohlédnout, pohovořit s učiteli a osobně poznat atmosféru školy. Aktuální termín si můžete zjistit na telefonním čísle nebo na webových stránkách školy.

logo
Národních mučedníků 141, Klatovy 4
tel.: 376 326 280 (studijní obory)
tel.: 376 311 605 (učební obory)
sekretariat@sszp.kt.cz
www.sszp.kt.cz
www.facebook.com/sszpklatovy
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 77313

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí (Ochrana přírody a prostředí)
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Agropodnikání (Agropodnikání)
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 29/14 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Ekonomika a podnikání (Informatika a ekonomika v podnikání)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 27/7 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost)
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
0 25/11 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Gastronomie (Gastronomie)
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/14 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Pekař (Pekař)
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
15 18/8   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Cukrář (Cukrář – výroba)
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 38/15   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Řezník-uzenář (Řezník-uzenář)
29-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 2/0   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zemědělec-farmář (Zemědělec-farmář)
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 12/6   ANO ANO
   
Zahradník (Zahradník)
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 6/4   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník pro pohostinství)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 46/26   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 30/27 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Podnikání (Podnikání); Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 0/0 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2018 8:00–16:00 hod., jinak po domluvě. Cena oběda 24 Kč, stravování ve školní jídelně, výběr ze tří jídel. Obor Ekologie a životní prostředí (ŠVP Ochrana přírody a prostředí) se otevírá jednou za dva roky, ve školním roce 2019/2020 bude otevřen. Obor Veřejnosprávní činnost se rovněž otevírá jednou za dva roky, ve školním roce 2019/2020 nebude otevřen. Škola má bezbariérový přístup v celé škole. Obor Agropodnikání – ŘP zdarma, jinak jako nepovinný předmět. Škola disponuje mnoha zařízeními – autoškola, meteorologická stanice, botanická zahrada, školní farma a stacionář zraněných zvířat, společenský sál, zelená knihovna, arboretum, tělocvična s posilovnou, gastroučebny apod.nahoru