Zavřít

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Dny otevřených dveří

9. 11. 2021 15:00–18:00 hod., 27. 11. 2021 9:00–12:00 hod. a 18. 1. 2022 10:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola zajišťuje odborné praxe v zahraničí (Německo), organizuje kurzy, odborné exkurze, žáci se účastní soutěží. Odborná praxe probíhá u renomovaných zaměstnavatelů v regionu. Výuka se uskutečňuje v moderně vybavených učebnách (multimediální jazyková učebna, gastronomická učebna, učebny vybavené PC a interaktivními tabulemi). K dispozici je školní klub, cukrárna, občerstvení. Stravování v areálu školy – oběd 35 Kč. Ubytování v DM a ŠJ Pardubice, Rožkova 331, nebo v DM při SPŠ stavební.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 56/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 18 500 Kč
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 72/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 18 500 Kč
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 20 28/16 Statistika ANO NE
Školné: 1 200 Kč
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 37/28 Statistika ANO NE
Školné: 1 200 Kč
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 22/20 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 12 000 Kč
Podnikání; Kombinovaná; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 15 10/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

module