Zavřít

Kalendář Cesta za povoláním

Každý rok se v posledních ročnících základních škol opakuje stejná situace. Kluci a děvčata si spolu se svými rodiči lámou hlavu, co dál. Někteří mají poměrně jasno, jiní volí cestu „nejmenšího odporu“. Rozhodování je o to těžší, že může budoucí život mladého člověka velmi výrazně ovlivnit. Zdaleka ne všichni však při svém rozhodování berou v úvahu delší časový horizont a ne všichni si umí představit, čím by chtěli být, jak by chtěli pracovat a co daná profese ve skutečnosti obnáší.

Cílem kalendáře Cesta za povoláním je pomoci žákům uvědomit si, co je při výběru studia důležité zvážit. Formou drobných úkolů a otázek k zamyšlení provází žáka úvahami o jeho schopnostech, vlastnostech, zájmech, ale také přáních a potřebách. Dává k zamyšlení profesi, které by se chtěl žák věnovat, z hlediska nároků na vědomosti, zručnost, talent, komunikaci apod. Takto směřuje žáka ke konečnému rozhodnutí o následujícím studiu a zároveň nabízí další informace o poradenství, přijímacích zkouškách a dalších užitečných informačních zdrojích. Kalendář Cesta za povoláním si můžete jen pročíst nebo například vytisknout a používat jako běžný kalendář.

kalendář si můžete prohlédnout nebo stáhnout (pro oboustranný tisk).

Na vzniku kalendáře "Cesta za povoláním" se podíleli profesní poradci IPS Úřadu práce ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Správa služeb zaměstnanosti, Národní vzdělávací fond o.p.s., nakladatelství P.F. art, spol. s r.o. a také děti ze základních škol.