Zavřít

Statistické informace oboru

Statistiky přijímacího řízení

Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?
Porovnejte počet přihlášených s počtem volných míst.

Počty jsou hlášeny přímo školami. Pokud počet není uveden, škola si nepřeje údaj zveřejnit, případně v daném roce obor neotevírala.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky

Jak úspěšní byli uchazeči v dané oborové skupině u jednotné přijímací zkoušky?
Kolik procent žáků konajících jednotnou přijímací zkoušku ve všech školách dosáhlo stejného či horšího výsledku, než je průměrný výsledek uchazečů v oborové skupině na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepších výsledků uchazeči dosáhli a tím větší konkurenci mezi sebou svými výsledky vytvořili.

U oborů stejné oborové skupiny v rámci jedné školy jsou zveřejněny totožné výsledky. Pokud výsledek není uveden, obor se v daném roce neotevíral.
Zdroj dat: Cermat

Výsledky maturitních didaktických testů

Kolik procent studentů úspěšně vykonalo didaktický test?

Kolik bodů dosáhl student, který se nachází přesně uprostřed mezi maturanty seřazenými dle úspěšnosti?

Kolik procent maturantů ze všech škol dosáhlo stejného či horšího výsledku než je průměrný výsledek maturantů v oborové skupině na dané škole? 
Čím vyšší číslo, tím lepších výsledků maturanti dosáhli.

U oborů stejné oborové skupiny v rámci jedné školy jsou zveřejněny totožné výsledky. Pokud výsledky nejsou pro určitý rok uvedeny, v dané oborové skupině nikdo nematuroval (nejednalo se o maturitní ročník) nebo pro vypovídající statistické zpracování maturovalo příliš málo studentů (např. z matematiky).
Zdroj dat: Cermat