Zavřít

Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Sportovní technologie bakalářský prezenční 3 roky B0788P280001

Podrobné informace o škole

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit (CESA)

CESA je celoškolským pracovištěm, které zabezpečuje výuku ve studijním programu Sportovní technologie a tělesnou výchovu a sport pro všechny studenty Vysokého učení technického v Brně. CESA má statut vysokoškolského ústavu.

Jeho akademičtí a odborní pracovníci se vedle zabezpečení výuky kinantropologických předmětů v rámci bakalářského studijního programu a volitelného předmětu tělesná výchova pro všechny fakulty VUT podílejí na vědeckých, odborných a tvůrčích aktivitách v prostředí sportovních technologií, sportovního tréninku, pohybových aktivit a kvality života. Cílem práce CESA je dynamický rozvoj profesně zaměřeného studijního programu (jediného v ČR), rozvoj spolupráce s firmami z prostředí sportovních technologií v ČR i zahraničí, rozvoj spolupráce se zahraničními vysokými školami vzdělávajícími v oblasti sportovních technologií a také rovnocenný přístup všech studentů VUT k tělovýchovným a sportovním aktivitám a kvalitní tělovýchovně vzdělávací proces na vlastních moderních sportovištích (přes 30 000 m² sportovních ploch).

Bakalářský studijní program Sportovní technologie je tříletý a má profesní zaměření. V tomto mezioboru se prolínají kinantropologie (52 % výuky) a elektrotechnika (48 % výuky). Studijní program:

  • je primárně určen mezioborově založeným studentkám a studentům s všeobecným gymnazijním či jiným středoškolským vzděláním a s orientací na využití nejmodernějších technologií ve sportovním prostředí nebo pro zvýšení kvality života nebo jejich tvorbu, produkci i servis
  • má ve svém studijním plánu 5 056 hodin výuky, z toho 480 hodin tvoří praxe
  • je zaměřen na vzdělávání specialistů s technickým a přírodovědným přehledem pro oblast sportovních technologií
  • umožní absolventům uplatnit se například jako specialisté ve firmách, které vyvíjí nebo produkují sportovní technologie, v institucích, které zkoumají pohyb člověka pomocí přesného rozboru pohybu jednotlivců i sportovních týmů v tělocvičnách, fitcentrech nebo v laboratořích nebo se ve sportovním prostředí zabývají sběrem dat pro analýzu zatížení organismu nebo techniky pohybu nebo kvality života

Pojďte studovat na CESA a posouvat hranice sportovních limitů, pojďte propojit svůj technický talent se zájmem o sport.

logo
Technická 2896/2, Brno
tel.: 541 142 276, 739 329 847
cesa_studijni@vut.cz
www.cesa.vutbr.cz
Zobrazit více