Zavřít

Vysoké učení technické v Brně

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta architektury Poříčí 273/5, Staré Brno, 639 00 Brno
Architektura a urbanismus bakalářský prezenční 4 roky B0731P010001
Architektura a urbanismus navazující magisterský prezenční 2 roky N0731P010001
Architektura a urbanismus doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická 3058/10, Královo Pole, 616 00 Brno
Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích bakalářský prezenční 3 roky B0288P090002
Specializace Audio inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0714A060002
Zvuková produkce a nahrávání bakalářský prezenční 3 roky
Zvuková technika bakalářský prezenční 3 roky
Automatizační a měřicí technika bakalářský prezenční 3 roky B0714A060001
Biomedicínská technika a bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky B0688A060001
Elektronika a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060003
Informační bezpečnost bakalářský prezenční 3 roky B0612A060001
Mikroelektronika a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060004
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A060001
Telekomunikační a informační systémy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060005
Specializace Electrical Engineering bakalářský prezenční 3 roky B0788A060001
Electronics and Communication Technologies bakalářský prezenční 3 roky
Power Systems and Automation bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Audio inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060001
Akustika a audiovizuální technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zvuková produkce a nahrávání navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060008
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0688A060001
Elektroenergetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060006
Elektroenergetika a komunikační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A060008
Elektronika a komunikační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060010
Elektrotechnická výroba a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060005
Informační bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky N0612A060001
Kybernetika, automatizace a měření navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A150008
Mikroelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060009
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A060010
Telekomunikační a informační technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A060011
Bioengineering (Double Degree) navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060015
Communications and Networking navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060016
Electrical Power Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A060007
Power Systems and Communication Technology navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A060009
Microelectronics navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060019
Microelectronics (Double-Degree) navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060019
Space Applications navazující magisterský prezenční 2 roky
Telecommunications navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060012
Biomedicínské technologie a bioinformatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0688D360001
Elektronika a komunikační technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060009
Informační bezpečnost doktorský prezenční 4 roky P0688D060003
Kybernetika, automatizace a měření doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D150006
Mikroelektronika a technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060007
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D060005
Teleinformatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060011
Teoretická elektrotechnika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060005
Biomedical Technologies and Bioinformatics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0688D360002
Cybernetics, Control and Measurements doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D150005
Electronics and Communication Technologies doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060010
Electronics and Information Technologies doktorský prezenční 4 roky P0619D060001
Electronics and Information Technologies (Double-Degree) doktorský prezenční 4 roky P0619D060001
Microelectronics and Technology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060008
Power Systems and Power Electronics doktorský prezenční 4 roky P0713D060006
Teleinformatics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060012
Theoretical Electrical Engineering doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060006
Zobrazit programy Fakulta chemická Purkyňova 464/118, Medlánky, 612 00 Brno
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0531A130022
Environmentální chemie, bezpečnost a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0531P130001
Chemie a chemické technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0711A130001
Chemie a technologie materiálů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0711A130002
Specializace Chemie a technologie potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0721A210001
Biochemická technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie a analýza přírodních látek bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Potravinářská chemie a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie pro medicínské aplikace bakalářský prezenční 3 roky B0531A130015
Environmentální chemie a technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0531A130046
Environmental Sciences and Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0712A130005
Chemie a chemické technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0711A130021
Chemie a technologie materiálů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0711A130022
Specializace Chemie pro medicínské aplikace navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130045
Chemie bioaktivních látek navazující magisterský prezenční 2 roky
Procesy a materiály medicínských aplikací navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie přírodních látek navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0531A130048
Biofyzikální chemie doktorský prezenční 4 roky P0531D130045
Chemie a technologie ochrany životního prostředí doktorský prezenční 4 roky P0712D130001
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů doktorský prezenční 4 roky P0531D130049
Potravinářská chemie doktorský prezenční 4 roky P0531D130065
Fyzikální chemie doktorský prezenční 4 roky
Biophysical Chemistry doktorský prezenční 4 roky P0531D130046
Food Chemistry doktorský prezenční 4 roky P0531D130066
Zobrazit programy Fakulta informačních technologií Božetěchova 1/2, Královo Pole, 612 00 Brno
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky B0613A140016
Information Technology bakalářský prezenční 3 roky B0613A140028
Specializace Informační technologie a umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky N0619A140001
Bioinformatika a biocomputing navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační systémy a databáze navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Kyberfyzikální systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetická bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické metody navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová grafika a interakce navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové sítě navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové vidění navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Strojové učení navazující magisterský prezenční 2 roky
Superpočítání navazující magisterský prezenční 2 roky
Verifikace a testování software navazující magisterský prezenční 2 roky
Vestavěné systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Vývoj aplikací navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0613D140028
Zobrazit programy Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4, Královo Pole, 612 00 Brno
Ekonomika podniku bakalářský prezenční 3 roky B0413A050001
Entrepreneurship and Small Business Development, EN bakalářský prezenční 3 roky B0413P050016
Manažerská informatika bakalářský prezenční 3 roky B0413P050015
Procesní management bakalářský prezenční 3 roky B0413P050001
Účetnictví a daně bakalářský prezenční 3 roky B0411A050004
Informační management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050033
International Business and Management navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A050029
Mezinárodní ekonomika a obchod navazující magisterský prezenční 2 roky N0311A050001
Strategický rozvoj podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050028
Účetnictví a finanční řízení podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050022
Zobrazit programy Fakulta stavební Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno
Architektura pozemních staveb bakalářský prezenční 4 roky B0731P010002
Civil Engineering, EN bakalářský prezenční 4 roky B0732A260007
Environmentálně vyspělé budovy bakalářský prezenční 3 roky B0732A260003
Geodézie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky B0532A260001
Městské inženýrství bakalářský prezenční 4 roky B0732A260006
Specializace Stavební inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky B0732A260005
Konstrukce a dopravní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Management stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky
Pozemní stavby bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Stavební materiály a technologie bakalářský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Specializace Architektura a rozvoj sídel navazující magisterský prezenční 2 roky N0731P010002
Architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Prostorové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Civil Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0732A260024
Environmentálně vyspělé budovy navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260018
Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A260001
Městské inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260019
Stavební inženýrství – pozemní stavby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260023
Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260027
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260026
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260025
Stavební inženýrství – realizace staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260022
Stavební inženýrství – management stavebnictví navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260021
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260024
Geodézie a kartografie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0532D260001
Konstrukce a dopravní stavby doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260022
Management stavebnictví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260016
Pozemní stavby doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260018
Vodní hospodářství a vodní stavby doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260020
Zobrazit programy Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, Královo Pole, 616 69 Brno
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270015
Aplikovaná informatika a řízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Stavba strojů a zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Strojírenská technologie bakalářský prezenční 3 roky
Energetika bakalářský prezenční 3 roky B0713A070005
Fundamentals of Mechanical Engineering bakalářský prezenční 3 roky B0715A270017
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A110001
Mechatronika bakalářský prezenční 3 roky B0714A270004
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky B1041P040006
Specializace Základy strojního inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0715A270016
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Základy strojního inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Průmyslový design ve strojírenství bakalářský prezenční 3 roky B0212A310002
Matematické inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0588A170001
Aerospace Technology navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A270004
Aplikovaná informatika a řízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0719A270006
Applied and Interdisciplinary Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170037
Automobilní a dopravní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A270005
Specializace Energetické a termofluidní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A070008
Technika prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Energetické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Fluidní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A110001
Specializace Inženýrská mechanika a biomechanika navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270023
Biomechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrská mechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Konstrukční inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270024
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270028
Specializace Letecká a kosmická technika navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A270003
Stavba letadel navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie provozu letadlové a letištní techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Logistics Analytics navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170033
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A270008
Mathematical Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170034
Mechanical Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270025
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270006
Pokročilé automobilové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A070001
Průmyslový design ve strojírenství navazující magisterský prezenční 2 roky N0212A310011
Přesná mechanika a optika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A270001
Slévárenská technologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270026
Specializace Strojírenská technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270027
Strojírenská technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Strojírenská technologie a průmyslový management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Moderní technologie osvětlovacích soustav navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výrobní stroje, systémy a roboty navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0788A270006
Výrobní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270040
Aplikovaná matematika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0541D170030
Applied Mathematics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0541D170031
Applied Mechanics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270016
Design and Process Engineering doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270018
Energetické inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D070005
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D110004
Inženýrská mechanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270015
Konstrukční a procesní inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270017
Manufacturing Technology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270020
Materiálové vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D270004
Materials Sciences doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D270001
Physical Engineering and Nanotechnology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D110005
Power Engineering doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D070006
Strojírenská technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270019
Zobrazit programy Fakulta výtvarných umění Údolní 244/53, Stránice, 602 00 Brno
Ateliéry Volné umění bakalářský prezenční 4 roky
Kresba a grafika bakalářský prezenční 4 roky
Malířství 1 bakalářský prezenční 4 roky
Malířství 2 bakalářský prezenční 4 roky
Malířství 3 bakalářský prezenční 4 roky
Sochařství bakalářský prezenční 4 roky
Prostorová tvorba bakalářský prezenční 4 roky
Tělový design bakalářský prezenční 4 roky
Environment bakalářský prezenční 4 roky
Video bakalářský prezenční 4 roky
Intermédia bakalářský prezenční 4 roky
Performance bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie bakalářský prezenční 4 roky
Ateliéry Design bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design 1 bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design 2 bakalářský prezenční 4 roky
Produktový design bakalářský prezenční 4 roky
Herní média a Ateliér duchů bakalářský prezenční 4 roky
Ateliéry Volné umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Environment navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intermédia navazující magisterský prezenční 2 roky
Performance navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Video navazující magisterský prezenční 2 roky
Kresba a grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Malířství 1 navazující magisterský prezenční 2 roky
Malířství 2 navazující magisterský prezenční 2 roky
Malířství 3 navazující magisterský prezenční 2 roky
Prostorová tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Sochařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliéry Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design 1 navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design 2 navazující magisterský prezenční 2 roky
Herní média a Ateliér duchů navazující magisterský prezenční 2 roky
Produktový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Fine Art and Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Visiting Artist’s Studio prezenční 0,5 let
Ateliéry Výtvarná umění doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Výtvarná umění a umělecký provoz doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Středoevropský technologický institut VUT – CEITEC Purkyňova 656/123, Medlánky, 612 00 Brno
Literární tvorba bakalářský prezenční 3 roky 8207 R005
Obory Vizuální tvorba bakalářský prezenční 3 roky 8204 R052
Animace a vizuální efekty bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a audiovize bakalářský prezenční 3 roky
Grafický a mediální design bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Centrum sportovních aktivit Technická 2896/2, Královo Pole, 616 69 Brno
Sportovní technologie bakalářský prezenční 3 roky B0788P280001
Zobrazit programy Ústav soudního inženýrství Purkyňova 464/118, Medlánky, 612 00 Brno
Realitní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0732A260001
Expertní inženýrství v dopravě navazující magisterský prezenční 2 roky N1041A040001
Specializace Řízení rizik technických a ekonomických systémů navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A020001
Řízení rizik technických systémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení rizik ekonomických systémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Soudní inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0788D020001