Zavřít

Vysoké učení technické v Brně

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta architektury Poříčí 273/5, Staré Brno, 639 00 Brno
Obory Architektura a urbanismus bakalářský prezenční 4 roky B3501
Architektura bakalářský prezenční 4 roky
Obory Architektura a urbanismus navazující magisterský prezenční 4 roky N3501
Architektura navazující magisterský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická 3058/10, Královo Pole, 616 00 Brno
Biomedicínská technika a bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky B3930
Audio inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0714A060002
Obory Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2643
Kybernetika, automatizace a měření navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Audio inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060001
Informační bezpečnost bakalářský prezenční 3 roky B0612A060001
Automatizační a měřící technika bakalářský prezenční 3 roky B0714A060001
Elektronika a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060003
Mikroelektronika a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060004
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A060001
Telekomunikační a informační bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060005
Angličtina v elektrotechnice a informatice bakalářský prezenční 3 roky B2655
Bioinženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060008
Elektroenergetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060006
Elektronika a komunikační technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060010
Elektroenergetika a komunikační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A060008
Elektrotechnická výroba a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060005
Mikroelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A060009
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060010
Telekomunikační a informační technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A060011
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0688A060001
Informační bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky N0612A060001
Zobrazit programy Fakulta chemická Purkyňova 464/118, Medlánky, 612 00 Brno
Obory Chemie a technologie potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biochemická technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Potravinářská chemie a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie a analýza přírodních látek bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie a technologie materiálů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie a technologie ochrany životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie pro medicínské aplikace bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a chemické technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chemie a technologie ochrany životního prostředí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Spotřební chemie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chemie a technologie potravin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chemie pro medicínské aplikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta informačních technologií Božetěchova 1/2, Královo Pole, 612 00 Brno
Obory Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky B0613A140016
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informační technologie a umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky N0619A140001
Bioinformatika a biocomputing navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační systémy a databáze navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické metody navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová grafika a interakce navazující magisterský prezenční 2 roky
Vestavěné systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové sítě navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Kyberfyzikální systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetická bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové vidění navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Strojové učení navazující magisterský prezenční 2 roky
Superpočítání navazující magisterský prezenční 2 roky
Verifikace a testování software navazující magisterský prezenční 2 roky
Vývoj aplikací navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování řeči a přirozeného jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4, Královo Pole, 612 00 Brno
Systémové inženýrství a informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika podniku bakalářský prezenční 3 roky B0413A050001
Manažerská informatika bakalářský prezenční 3 roky
Procesní management bakalářský prezenční 3 roky B0413P050001
Účetnictví a daně bakalářský prezenční 3 roky B0411A050004
Entrepreneurship and Small Business Development, EN bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní ekonomika a obchod navazující magisterský prezenční 2 roky N0311A050001
Strategický rozvoj podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční 2 roky
Účetnictví a finanční řízení podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050022
International Business and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta stavební Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno
Architektura pozemních staveb bakalářský prezenční 4 roky
Civil Engineering bakalářský prezenční 4 roky
Obory Stavební inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Konstrukce a dopravní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Management stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky
Pozemní stavby bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Stavební materiály a technologie bakalářský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Geodézie a kartografie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Městské inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a rozvoj sídel navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Stavební inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let
Konstrukce a dopravní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Management stavebnictví navazující magisterský prezenční 1,5 let
Pozemní stavby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let
Realizace staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební materiály a technologie navazující magisterský prezenční 1,5 let
Vodní hospodářství a vodní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Civil Engineering navazující magisterský prezenční 1,5 let
Městské inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let
Environmentálně vyspělé budovy bakalářský prezenční 4 roky
Environmentálně vyspělé budovy navazující magisterský prezenční 1,5 let
Zobrazit programy Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, Královo Pole, 616 00 Brno
Obory Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2341
Aplikovaná informatika a řízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Energetika, procesy a životní prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky
Stavba strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Strojírenská technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Základy strojního inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikované vědy v inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B3901
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Mechatronika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Strojní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2301
Aplikovaná informatika a řízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Automobilní a dopravní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Energetické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Fluidní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Konstrukční inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Letecký provoz navazující magisterský prezenční 2 roky
Procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Slévárenská technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba letadel navazující magisterský prezenční 2 roky
Strojírenská technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Strojírenská technologie a průmyslový management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technika prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Výrobní stroje, systémy a roboty navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výroba automobilových světel a technických svítidel navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Výrobní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky N2344
Výrobní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Industrial Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky N2345
Industrial Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikované vědy v inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N3901
Matematické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Průmyslová design ve strojírenství navazující magisterský prezenční 2 roky
Přesná mechanika a optika navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrská mechanika a biomechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A110001
Matematické inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0588A170001
Průmyslová design ve strojírenství bakalářský prezenční 3 roky B0212A310002
Výrobní technika bakalářský prezenční 3 roky B0715A270001
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie navazující magisterský prezenční 3 roky N0719A110001
Zobrazit programy Fakulta výtvarných umění Údolní 244/53, Stránice, 602 00 Brno
Obory Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B8206
Výtvarná tvorba bakalářský prezenční 4 roky
Intermediální a digitální tvorba bakalářský prezenční 4 roky
Design bakalářský prezenční 4 roky
Obory Visual Arts, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N8206
Visual Arts Practise, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Design, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Intermedia, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N8206
Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Intermediální a digitální tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Středoevropský technologický institut VUT – CEITEC Purkyňova 656/123, Medlánky, 612 00 Brno
Literární tvorba bakalářský prezenční 3 roky 8207 R005
Obory Vizuální tvorba bakalářský prezenční 3 roky 8204 R052
Animace a vizuální efekty bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a audiovize bakalářský prezenční 3 roky
Grafický a mediální design bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Centrum sportovních aktivit Technická 2896/2, Královo Pole, 616 00 Brno
Sportovní technologie bakalářský prezenční 3 roky B0788P280001
Zobrazit programy Ústav soudního inženýrství Purkyňova 464/118, Medlánky, 612 00 Brno
Realitní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Expertní inženýrství v dopravě navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Řízení rizik technických a ekonomických systémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení rizik technických systémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení rizik ekonomických systémů navazující magisterský prezenční 2 roky