Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Strojní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslové inženýrství a management bakalářský prezenční  let
Strojírenská technologie-technologie obrábění bakalářský prezenční  let
Stavba energetických strojů a zařízení bakalářský prezenční  let
Konstruování strojů a technických zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Strojírenské materiály a technologie bakalářský prezenční  let
Progresivní technologie a materiály bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční 4 roky
Programování NC strojů bakalářský prezenční 4 roky
Zabezpečování kvality bakalářský prezenční 4 roky
Specialista pro automotive praxi bakalářský prezenční 4 roky
Specializace Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba jaderně energetických zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Konstruování strojů a technických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování výrobních strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování vozidel a manipulačních zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství a výrobní technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Průmyslové inženýrství a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni patří k jejím nejstarším fakultám. V současné době vychovává techniky pro strojírenství ve třech studijních programech a to v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu.

Celkově v současné době studuje na fakultě cca 1 000 studentů. Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění ve strojírenských firmách a pro jejich schopnost logického myšlení i v dalších typech podniků a institucí. Na fakultě lze studovat jak v prezenční (P), tak kombinované (K) formě studia.

Bakalářské studijní programy

Akademický studijní program – Strojní inženýrství (délka studia 3 roky) – v rámci tohoto studijního programu si mohou studenti v závěru studia vybrat specializaci, ve které chtějí zpracovat svoji bakalářskou práci a případně pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském studiu. Jedná se o tyto specializace:

 • Stavba energetických strojů a zařízení (P)
 • Konstruování strojů a technických zařízení (P+K)
 • Strojírenské materiály a technologie (P)
 • Průmyslové inženýrství a management (P)
 • Strojírenská technologie – technologie obrábění (P)
 • Progresivní technologie a materiály (K)

Profesní studijní program – Strojírenství (délka studia 4 roky) – specializace Specialista pro automotive praxi, Zabezpečování kvality a Programování NC strojů. Pouze prezenční forma studia. Jedná se o specializace, které byly přímo vyžádány ze strany průmyslových podniků. V rámci těchto specializací došlo k rozšíření objemu průmyslových praxí. Bude realizováno pro minimálně 20 zapsaných studentů na specializaci.

Navazující magisterské studijní programy (délka studia 2 roky)

Jedná se o inženýrské studium určené pro studenty, kteří mají absolvován bakalářský studijní program. Na fakultě lze v současnosti studovat následující navazující magisterské studijní programy:

 • Stavba energetických strojů a zařízení (P) – specializace Stavba energetických strojů a zařízení, Stavba jaderně energetických zařízení
 • Konstruování strojů a technických zařízení (P+K) – specializace Konstruování výrobních strojů a zařízení, Konstruování vozidel a manipulačních zařízení, Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality (P) – bez specializací
 • Průmyslové inženýrství a management (P+K) – bez specializací
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie (P+K) – bez specializací
logo
Univerzitní 2762/22, Plzeň
tel.: 377 638 010
brandova@fst.zcu.cz
www.fst.zcu.cz
Zobrazit více