Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta pedagogická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika pohybové prevence navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství angického jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky