Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geomatika bakalářský prezenční 3 roky
Geomatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Stavební inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Územní plánování bakalářský prezenční 4 roky
Obory Informatika a výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikované vědy a informatika bakalářský prezenční 3 roky B3918
Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializací – Fyzika technologických procesů bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializací – Fyzikálně–chemické modelování bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializací – Fyzikálně–matematické modelování bakalářský prezenční 3 roky
Kybernetika a řídící technika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Matematika navazující magisterský prezenční 3 roky
Matematická analýza a numerická matematika navazující magisterský prezenční 3 roky
Diskrétní matematika a algebra navazující magisterský prezenční 3 roky
Geometrie a geometrické modelování navazující magisterský prezenční 3 roky
Obory Geomatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Stavební inženýrství - moderní budovy navazující magisterský prezenční 1,5 let
Obory Inženýrská informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Počítačová grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Medicínská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové systémy a sítě navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikované vědy a informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se specializací – Fyzika technologických procesů navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se specializací – Fyzikálně-matematické modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetika a řídící technika se specializací – Automatické řízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kybernetika a řídící technika se specializací – Automatizace a mechatronika – společně s KME navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kybernetika a řídící technika se specializací – Biokybernetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kybernetika a řídící technika se specializací – Informační a řídicí systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kybernetika a řídící technika se specializací – Umělá inteligence navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Matematika a finanční studia bakalářský prezenční 3 roky
Inženýrská informatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Kybernetika a řídící technika bakalářský prezenční 3 roky
Robotika a automatické řízení bakalářský prezenční 3 roky
Umělá inteligence a automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování v mechanice bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Matematika a finanční studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Územní plánování navazující magisterský prezenční 1,5 let
Informační modelování staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Strategické plánování měst a regionů navazující magisterský prezenční 1,5 let
Obory Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Dynamika konstrukcí a mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomechanika a mechanika moderních materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Výpočty a design navazující magisterský prezenční 2 roky