Zavřít

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Systémové inženýrství a informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika podniku bakalářský prezenční 3 roky B0413A050001
Manažerská informatika bakalářský prezenční 3 roky
Procesní management bakalářský prezenční 3 roky B0413P050001
Účetnictví a daně bakalářský prezenční 3 roky B0411A050004
Entrepreneurship and Small Business Development, EN bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní ekonomika a obchod navazující magisterský prezenční 2 roky N0311A050001
Strategický rozvoj podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční 2 roky
Účetnictví a finanční řízení podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050022
International Business and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská těží ze silného zázemí Vysokého učení technického v Brně, jehož součástí je od roku 1992. Za více než 25 let od svého založení vychovala přes 13 tisíc absolventů a vydobyla si respektované postavení mezi ekonomicko-manažerskými fakultami v České republice. Absolventi snadno nacházejí uplatnění na trhu práce a pracují na výborně finančně ohodnocených pozicích. Zájemcům je zde nabízeno studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Bakalářské studijní programy

Tříleté prezenční studijní programy pro absolventy středních škol s maturitou ukončené státní závěrečnou zkouškou. Absolventi získají titul „bakalář“.

 • Účetnictví a daně

Zaměření: oblast přímých a nepřímých daní, finanční řízení, účetnictví či aplikace souvisejících právních předpisů

 • Ekonomika podniku

Zaměření: ekonomie a ekonomika podniku, účetnictví, daně, podnikové finance, management, marketing, obchod a navazující disciplíny

 • Procesní management

Zaměření: nové přístupy k řízení podniků, týmová spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotový management apod.

 • Manažerská informatika

Zaměření: programování, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, podnikové informační systémy, ekonomie, podniková ekonomika, management, právo a navazující disciplíny

 • Entrepreneurship and Small Business Development (studium v angličtině)

Zaměření: rozvoj podnikatelské činnosti malých a středních firem, založení a rozvoj vlastní podnikatelské činnosti, strategický rozvoj malých a středních podniků

Magisterské studijní programy

Dvouleté navazující studijní programy pro absolventy bakalářského studia příbuzně orientovaného studijního programu. Absolventi získají titul „inženýr“.

 • Strategický rozvoj podniku (studium v prezenční i kombinované formě)

Zaměření: Komplexní rozvoj podniků, strategický rozvoj konkurenceschopnosti, kompetence v oblasti formulace i implementace strategie, rozvoj navazujících operativních činností posilujících tvorbu hodnoty, rozvoj manažerských kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů, týmové práce a komunikace

 • Účetnictví a finanční řízení podniku (studium v prezenční i kombinované formě)

Zaměření: mezinárodní zdanění, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů, mezinárodní finance, finanční management, rating a oceňování podniků a evropské právo

 • International Business and Management (studium v angličtině, pouze v prezenční formě)

Zaměření: řízení podnikových činností v mezinárodním prostředí, včetně manažerských, obchodních a ekonomických aspektů s nimi spojených, vedení interdisciplinárních a interkulturních týmů, procesy rozvíjející mezinárodní obchodní aktivity organizací a korporací

 • Mezinárodní ekonomika a obchod (studium pouze v prezenční formě)

Zaměření: mezinárodní ekonomie, mezinárodní obchod, mezinárodní obchodní právo, mezinárodní marketing apod.

 • Informační management (studium v prezenční i kombinované formě)

Zaměření: informační a komunikační technologie, management a ekonomika, modelování a simulace založené na umělé inteligenci pro složité podnikové procesy

Doktorské studijní programy

Čtyřleté prezenční i kombinované studium pro absolventy magisterských studijních programů v českém i anglickém jazyce. Absolventi získají akademický titul „doktor“ (Ph.D.).

 • Řízení a ekonomika podniku

Zaměření: vědecké bádání a samostatná tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

 • Company Management and Economics (studium v angličtině)

Zaměření: vědecké bádání a samostatná tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Termín podání přihlášek

Do jednotlivých bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 31. březen 2021.

Dny otevřených dveří

21. 1. a 19. 2. 2021.

Přijďte se k nám podívat a přesvědčit se o výhodném umístění fakulty v Kampusu Pod Palackého vrchem, kde mají naši studenti nejen možnost ubytování na kolejích či stravování v menze, ale také využití sportovišť a příležitostí trávení volného času.

Těšíme se na Vás!

logo
Kolejní 2906/4, Brno
tel.: 541 143 386, 541 142 648
studijni@fbm.vutbr.cz
www.fakultapodnikatelska.cz
module
Zobrazit více