Vysoké učení technické v Brně
Poštovní adresa: Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
Telefon: 541 142 648
Fax: 541 142 629
Email: mizerova@fbm.vutbr.cz
WWW: www.fbm.vutbr.cz
Zaměření školy: Ekonomické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 00216305

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

 

Fakulta podnikatelská těží ze silného zázemí Vysokého učení technického v Brně, jehož je součástí. Do 25. výročí svého založení vychovala přes 13 tisíc absolventů a vydobyla si respektované postavení mezi ekonomicko – manažerskými fakultami v České republice. Absolventi snadno nacházejí uplatnění na trhu práce a pracují na pozicích výborně finančně ohodnocených. Zájemcům je zde nabízeno studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Bakalářské studijní programy

Tříleté prezenční studijní programy pro absolventy středních škol s maturitou ukončené státní závěrečnou zkouškou. Absolventi získají titul „bakalář“.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Obor: Účetnictví a daně

Zaměření: oblast přímých a nepřímých daní, finanční řízení, účetnictví či aplikace souvisejících právních předpisů

 • Studijní program: Ekonomika podniku

Zaměření: ekonomie a ekonomika podniku, účetnictví, daně, podnikové finance, management, marketing a navazující disciplíny

 • Studijní program: Procesní management

Zaměření: nové přístupy k řízení podniků, týmová spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotový management apod.

 • Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 • Obor: Manažerská informatika

Zaměření: programování, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, podnikové informační systémy, ekonomie, podniková ekonomika, management, právo a navazující disciplíny

 • Studijní program: Economics and Management
 • Obor: Entrepreneurship and Small Business Development

Studium v angličtině.

Zaměření: rozvoj podnikatelské činnosti malých a středních firem, založení a rozvoj vlastní podnikatelské činnosti, strategický rozvoj malých a středních podniků

Magisterské studijní programy

Dvouleté prezenční a kombinované navazující studijní programy pro absolventy bakalářského studia příbuzně orientovaného studijního programu. Absolventi získají titul „inženýr“.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Obor: Řízení a ekonomika podniku

Zaměření: řízení výroby, podnikový management, mezinárodní obchod, daňová soustava, logistika, environmentální management

 • Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Zaměření: mezinárodní zdanění, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů, mezinárodní finance, finanční management, rating a oceňování podniků a evropské právo

 • Studijní program: European Business and Finance

Prezenční studium v angličtině ve společném programu Nottingham Trent University (GB) a Vysokého učení technického v Brně (ČR).

Zaměření: výchova odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU

 • Studijní program: Mezinárodní ekonomika a obchod

Studium pouze v prezenční formě.

Zaměření: mezinárodní ekonomie, mezinárodní obchod, mezinárodní obchodní právo, mezinárodní marketing apod.

 • Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 • Obor: Informační management

Studium pouze v prezenční formě.

Zaměření: informační a komunikační technologie, management a ekonomika

Doktorský studijní program

Čtyřleté prezenční i kombinované studium pro absolventy magisterských studijních programů v českém i anglickém jazyce. Absolventi získají akademický titul „doktor“ (Ph.D.).

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Obor: Řízení a ekonomika podniku

Zaměření: vědecké bádání a samostatná tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Termín podání přihlášek do jednotlivých bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 31. březen 2019.

Dny otevřených dveří: 10. 1. a 1. 2. 2019.

logo
Kolejní 2906/4, Brno
tel.: 541 143 386, 541 142 648
studijni@fbm.vutbr.cz
www.fbm.vutbr.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryEconomics and Management, EN bakalářský  prezenční  3 roky B6207 
Entrepreneurship and Small Business Development, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryEkonomika a management bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6208 
Ekonomika a procesní management  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 6208R161 
Ekonomika podniku  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Účetnictví a daně   bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 6202R006 
OborySystémové inženýrství a informatika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6209 
Manažerská informatika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 6209R021 
OboryEconomics and Management, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N6208 
European Business and Finance, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky 6208T150 
OboryEkonomika a management navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N6208 
Řízení a ekonomika podniku  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky 6208T097 
Účetnictví a finanční řízení podniku  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OborySystémové inženýrství a informatika navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Informační management  navazující magisterský  prezenční  2 roky