Zavřít

Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta managementu

Fakulta managementu je hrdým členem svazku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci studijního programu ekonomika a management předává studentům bohaté znalosti z oboru management a to nejen v teorii, ale i v praxi a to ve všech třech stupních vysokoškolského studia, bakalářském, magisterském navazujícím i doktorském. Všechny tři stupně lze studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí kombinovat své pracovní závazky se studiem.

Proč si vybrat Fakultu managementu?

  • Patří do svazku fakult Vysoké školy ekonomické v Praze – největší a nejstarší české vysoké školy poskytující vzdělání v ekonomii, managementu a dalších oborech. Vysoká škola ekonomická se v rámci projektu Eduniversal Awards od roku 2008 pravidelně umisťuje mezi třemi nejlepšími ekonomickými univerzitami ve střední a východní Evropě a je držitelem certifikátů Evropské komise – ECTS Label a Diploma Supplement Label, které zjednodušují přenositelnost studijních výsledků a uznávání dosažené kvalifikace v zahraničí.
  • Nabízí kvalitní vzdělání. Studovat lze ve všech třech stupních vysokoškolského studia:
  • bakalářském studiu se studenti připravují pro funkce středního a vyššího managementu. Studium spočívá na širším obecném základu, na nějž navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů
  • navazujícím magisterském studiu si pak studenti prohlubují znalosti v konkrétní oblasti managementu volbou jedné ze specializací
  • doktorské studium probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace Akademie věd ČR a jeho cílem je připravit zájemce na vědecko-pedagogickou kariéru ve vysokém školství
  • Předává praktické zkušenosti. Díky dlouholeté snaze o propojení teorie s praxí mají studenti jedinečnou možnost v rámci studia získávat praktické poznatky a schopnosti při odborných praxích, během nichž se stávají na určitou dobu součástí některé z partnerských organizací.
  • Umožňuje seberealizaci. Ta je důležitou součástí studia i života a proto dává Fakulta managementu podporu, prostor a volnou ruku všem, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem rozvíjet své myšlenky, dovednosti a nápady, ať už v rámci některého ze studentských spolků či v rámci Univerzitního sportovního klubu.
  • Dává možnost studovat v zahraničí. Neocenitelnou zkušeností pro všechny je také možnost vycestovat na výměnný studijní pobyt do zahraničí na některou z více než 240 partnerských univerzit Vysoké školy ekonomické v Praze, která je rovněž členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, například CEMSPIM.
  • Sídlí v nádherné krajině. Domovské město fakulty, Jindřichův Hradec, dokáže uchvátit každého návštěvníka. Jeho historie dýchá na každém kroku a láká k objevování. Stejně tak vystavuje své krásy i příroda a okolní krajina, která dokáže oslnit i pohltit.
logo
Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec
tel.: 384 417 273
jirkova@fm.vse.cz
www.fm.vse.cz

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky