Zavřít

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kontakty na školu
  • náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
  • marketa@vse.cz
  • 224 095 773
  • www.vse.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Technické
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 61384399

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Procesní řízení bakalářský prezenční 3 roky
Management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Univerzitní studijní programy náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zobrazit programy Fakulta financí a účetnictví náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Bankovnictví a pojišťovnictví bakalářský prezenční 3 roky
Finance bakalářský prezenční 3 roky
Účetnictví a finanční řízení podniku bakalářský prezenční 3 roky
Zdanění a daňová politika bakalářský prezenční 3 roky
Bankovnictví a pojišťovnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Finance navazující magisterský prezenční 2 roky
Finance a oceňování podniku navazující magisterský prezenční 2 roky
Finanční inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Master in Finance and Accounting, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Účetnictví a finanční řízení podniku navazující magisterský prezenční 2 roky
Zdanění a daňová politika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta mezinárodních vztahů náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Cestovní ruch bakalářský prezenční 3 roky
International and Diplomatic Studies, EN bakalářský prezenční 3 roky
International Business, EN bakalářský prezenční 3 roky
Manažer obchodu bakalářský kombinovaná 3 roky
Mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní studia a diplomacie bakalářský prezenční 3 roky
Cestovní ruch navazující magisterský prezenční 2 roky
Evropská ekonomická integrace navazující magisterský prezenční 2 roky
International and Diplomatic Studies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
International Business, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní obchod navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní studia a diplomacie navazující magisterský prezenční 2 roky
Podnikání a právo navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta podnikohospodářská náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Arts Management bakalářský prezenční 3 roky
Bachelor of Business Administration, EN bakalářský prezenční 3 roky
Podniková ekonomika a management bakalářský prezenční 3 roky
Arts Management navazující magisterský prezenční 2 roky
International management CEMS MIM, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Master in Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta informatiky a statistiky náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Data Analytics bakalářský prezenční 3 roky
Informační média a služby bakalářský prezenční 3 roky
Matematické metody v ekonomii bakalářský prezenční 3 roky
Multimédia v ekonomické praxi bakalářský prezenční 3 roky
Data a analytika pro business navazující magisterský prezenční 2 roky
Economic Data Analysis, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonometrie a operační výzkum navazující magisterský 2 roky
Ekonomická demografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační systémy a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Information Systems Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Kognitivní informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Podniková informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Statistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Znalostní a webové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Národohospodářská fakulta náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Economics, EN bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomie bakalářský prezenční 3 roky
Národní hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Economics and Public Policy, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodářská politika navazující magisterský prezenční 2 roky
Moderní hospodářské dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionalistika a veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky