Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Architektura a stavitelství bakalářský prezenční 4 roky B0731A010004
Specializace Stavební inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky B0732A260001
Dopravní stavby bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geotechnika a podzemní stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Konstrukce staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Městské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pozemní a průmyslové stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Prostředí staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Stavební hmoty a diagnostika staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Architektura a stavitelství navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A010003
Stavební inženýrství - BIM inženýring navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0732A260029
Stavební inženýrství - Dopravní stavby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260011
Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260005
Stavební inženýrství - Městské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260015
Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260013
Stavební inženýrství - Prostředí staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260007
programu Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260009