Zavřít

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Ekonomická fakulta Sokolská třída 2416/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Specializace Aplikovaná ekonomie bakalářský prezenční 3 roky B0311A050004
Mezinárodní ekonomické vztahy bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomie bakalářský prezenční 3 roky B0311EKF016
Specializace Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0413A050012
Ekonomika a právo v podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podniková ekonomika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sportovní management bakalářský prezenční 3 roky
Finance bakalářský prezenční 3 roky B0412A050005
Informatika v ekonomice bakalářský prezenční 3 roky B0311A050015
Specializace Marketing bakalářský prezenční 3 roky B0414A050001
Marketing a obchod bakalářský prezenční 3 roky
Marketingová komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Účetnictví a daně bakalářský prezenční 3 roky B0411A050001
Specializace Aplikovaná ekonomie navazující magisterský prezenční 2 roky N0311A050012
Mezinárodní ekonomické vztahy navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomie navazující magisterský prezenční 2 roky N0311EKF023
Specializace Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050014
Ekonomika a právo v podnikání navazující magisterský prezenční 2 roky
Management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podniková ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Finance a účetnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N0488A050004
Finance navazující magisterský prezenční 2 roky
Účetnictví a daně navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační a znalostní management navazující magisterský prezenční 2 roky N0688A050001
Marketing a obchod navazující magisterský prezenční 2 roky N0414A050001
Veřejná ekonomika a správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0312A050001
Ekonomie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0311D050003
Ekonomika a management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0413D050001
Finance doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0412D050003
Systémové inženýrství a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0311D050019
Zobrazit programy Fakulta bezpečnostního inženýrství Lumírova 630/13, Výškovice, 700 30 Ostrava
Bezpečnost práce a procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1022A020001
Ochrana obyvatelstva a krizový management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1032A020008
Technická bezpečnost osob a majetku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1032A020007
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky B1032A020009
Bezpečnostní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1022A020002
Bezpečnostní plánování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1032A020001
Inženýrství fyzické bezpečnosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1032A020006
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N1032A020005
Požární ochrana a bezpečnost doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P1032D020004
Zobrazit programy Fakulta elektrotechniky a informatiky 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
Aplikovaná elektronika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060012
Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky B0533A110023
Automobilové elektronické systémy bakalářský prezenční 3 roky B0713A060007
Biomedicínská technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060016
Elektroenergetika bakalářský prezenční, kombinovaná 33 let B0713A060005
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140014
Komunikační a informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060023
Počítačové systémy pro průmysl 21. století bakalářský prezenční 3 roky B0714A150003
Projektování elektrických systémů a technologií bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A060004
Řídicí a informační systémy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A150001
Výpočetní a aplikovaná matematika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0541A170008
Aplikovaná elektronika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A060006
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110006
Automobilové elektronické systémy navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A060001
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0988A060001
Elektroenergetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060003
Informační a komunikační bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky N0612A140004
Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0613A140034
Komunikační a informační technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A060020
Projektování elektrických systémů a technologií navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060015
Řídicí a informační systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A150001
Specializace Výpočetní a aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0541A170007
Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výpočetní metody a HPC navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikovaná fyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0533D110005
Bioinformatika a výpočetní biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0588D140003
Elektroenergetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D060003
Elektrotechnika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D060002
Informatika a výpočetní vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0613D140032
Komunikační technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D060001
Kybernetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D150001
Výpočetní a aplikovaná matematika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0541D170005
Zobrazit programy Fakulta materiálově-technologická 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
Environmentální technologie bakalářský prezenční 4 roky B0712P130001
Chemické a environmentální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0712A130004
Inovace a design zdravotnických prostředků bakalářský prezenční 3 roky B0788P270002
Specializace Management kvality a řízení průmyslových systémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0488A270001
Ekonomika a management v průmyslu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management kvality bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270004
Materiály a technologie pro automobilový průmysl bakalářský prezenční 3 roky B0715A270007
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A270001
Tepelně energetické inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070001
Umělecké slévárenství bakalářský prezenční 3 roky B0214A270001
Biomechanické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A270001
Specializace Chemické a environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0712A130004
Environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Management kvality a řízení průmyslových systémů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A270002
Ekonomika a management v průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management kvality navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270002
Progresivní technické materiály navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiály a technologie pro automobilový průmysl navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270004
Materiály a technologie pro energetiku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0719A270004
Specializace Metalurgické inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270003
Moderní technologie výroby kovů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Slévárenské technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tváření progresivních kovových materiálů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A270002
Chemická metalurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D130001
Chemické a environmentální inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0712D130002
Materiálové vědy a inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0788D270003
Metalurgická technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270006
Nanotechnologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D270002
Řízení průmyslových systémů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0413D270002
Tepelná technika a paliva v průmyslu doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D070001
Zobrazit programy Fakulta stavební Ludvíka Podéště 1875/17, Poruba, 708 00 Ostrava
Architektura a stavitelství bakalářský prezenční 4 roky B0731A010004
Specializace Průmyslový design prezenční 4 roky B0212A270003
Interiéry prezenční 2 roky
Materiály a technologie pro design prezenční 2 roky
Produktový design prezenční 2 roky
Specializace Stavební inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky B0732A260001
Dopravní stavby bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geotechnika a podzemní stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Konstrukce staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Městské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pozemní a průmyslové stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Prostředí staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Stavební hmoty a diagnostika staveb bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Architektura a stavitelství navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A010003
Stavební inženýrství – BIM inženýring navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0732A260029
Stavební inženýrství – Dopravní stavby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260011
Stavební inženýrství – Geotechnika a podzemní stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260005
Stavební inženýrství – Konstrukce staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let N0732A260003
Stavební inženýrství – Městské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260015
Stavební inženýrství – Pozemní a průmyslové stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260013
Stavební inženýrství – Prostředí staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260007
Stavební inženýrství – Stavební hmoty a diagnostika staveb navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N0732A260009
Stavební inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260004
Geotechnika a podzemní stavitelství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0732D260002
Zobrazit programy Fakulta strojní 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
Aplikované vědy a technologie bakalářský prezenční 3 roky B0588A170003
Dopravní systémy a technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A040001
Energetika a životní prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070002
Mechatronika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A270002
Specializace Provoz a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční 3 roky B1088A040001
Provoz letadlové techniky bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a řízení leteckého provozu bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Průmyslový design bakalářský prezenční 3 roky B0212A270003
Interiéry bakalářský prezenční 3 roky
Materiály a technologie pro design bakalářský prezenční 3 roky
Produktový design bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270011
Aditivní technologie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná mechanika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Design průmyslových výrobků bakalářský prezenční 3 roky
Dopravní a procesní zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Hydraulika a pneumatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konstrukce strojů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Robotika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Řízení strojů a procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Strojírenská technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aditivní technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270033
Specializace Dopravní systémy a technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1041A040002
Dopravní systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dopravní technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Energetické stroje a zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A070002
Hydraulika a pneumatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270035
Inteligentní doprava a logistika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1041A040013
Specializace Konstrukční inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270037
Design průmyslových výrobků navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dopravní a procesní zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstrukce strojních dílů a skupin navazující magisterský prezenční 2 roky
Konstrukce výrobních strojů a zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technická diagnostika, opravy a udržování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technika pro zemní a stavební práce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Mechatronika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A270003
Průmyslové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270008
Specializace Robotika navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A270009
Konstrukce robotické techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Projektování robotizovaných pracovišť navazující magisterský prezenční 2 roky
Servisní robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení strojů a procesů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A270011
Strojírenská technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270007
Aplikovaná mechanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270013
Dopravní a manipulační technika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D270005
Dopravní systémy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P1041D040006
Energetické procesy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D070003
Robotika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D270003
Řízení strojů a procesů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0714D270001
Stavba výrobních strojů a zařízení doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270011
Strojírenská technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270009
Zobrazit programy Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
Aplikovaná geologie bakalářský prezenční 3 roky B0532HGF009
Důlní měřictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0724A290007
Ekonomika surovin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0724A290003
Geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0532A330034
Geovědní a montánní turismus bakalářský prezenční 3 roky B1088A330001
Inženýrská geodézie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0532A330033
Odpadové hospodářství a úprava surovin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0712A290001
Ochrana životního prostředí v průmyslu bakalářský prezenční 3 roky B0724HGF011
Petroleum Engineering bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0724A290004
Procesní inženýrství v oblasti surovin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0724A290006
Revitalizace posthornické krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0724HGF017
Těžba nerostných surovin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0724A290001
Voda – strategická surovina bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0719A290001
Aplikovaná geologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0532A330041
Důlní měřictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290010
Ekonomika surovin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290011
Geoinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330039
Geovědní a montánní turismus navazující magisterský prezenční 2 roky N0532A330035
Inženýrská geodézie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0532A330037
Odpadové hospodářství a úprava surovin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0788A290001
Ochrana životního prostředí v průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290012
Petroleum Engineering navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290003
Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290006
Procesní inženýrství v oblasti surovin navazující magisterský prezenční 2 roky N0724A290005
Technické znovuvyužití brownfields navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290007
Technologie a hospodaření s vodou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290009
Těžba nerostných surovin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290001
Voda – strategická surovina navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0724A290013
Aplikovaná geologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0532D330039
Důlní měřictví a geodézie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0532D330034
Geoinformatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0532D330037
Hornictví a hornická geomechanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0724D290004
Ochrana životního prostředí v průmyslu doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0724D290003
Úpravnictví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0724D290001