Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Fakulta materiálově-technologická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Chemické a environmentální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0712A130004
Specializace Management kvality a řízení průmyslových systémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0488A270001
Ekonomika a management v průmyslu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management kvality bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Počítačové řídicí systémy v průmyslu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270004
Materiálové technologie a recyklace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270005
Materiály a technologie pro automobilový průmysl bakalářský prezenční 3 roky B0715A270007
Moderní produkce a zpracování kovových materiálů bakalářský prezenční 3 roky B0715A270006
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A270001
Tepelně energetické inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070001
Umělecké slévárenství bakalářský prezenční 3 roky B0214A270001
Biomechanické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A270001
Specializace Chemické a environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0712A130004
Environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Management kvality a řízení průmyslových systémů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A270002
Ekonomika a management v průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inteligentní řídicí systémy v průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management kvality navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270002
Materiálové technologie a recyklace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Progresivní technické materiály navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiály a technologie pro automobilový průmysl navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270004
Materiály a technologie pro energetiku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0719A270004
Specializace Metalurgické inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270003
Moderní technologie výroby kovů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Slévárenské technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tváření progresivních kovových materiálů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A270002
Tepelně energetické inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A070004