Zavřít

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta materiálově-technologická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Environmentální technologie bakalářský prezenční 4 roky B0712P130001
Chemické a environmentální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0712A130004
Inovace a design zdravotnických prostředků bakalářský prezenční 3 roky B0788P270002
Specializace Management kvality a řízení průmyslových systémů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0488A270001
Ekonomika a management v průmyslu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management kvality bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270004
Materiály a technologie pro automobilový průmysl bakalářský prezenční 3 roky B0715A270007
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A270001
Tepelně energetické inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070001
Umělecké slévárenství bakalářský prezenční 3 roky B0214A270001
Biomechanické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A270001
Specializace Chemické a environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0712A130004
Environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Management kvality a řízení průmyslových systémů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A270002
Ekonomika a management v průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management kvality navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270002
Progresivní technické materiály navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiály a technologie pro automobilový průmysl navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270004
Materiály a technologie pro energetiku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0719A270004
Specializace Metalurgické inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270003
Moderní technologie výroby kovů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Slévárenské technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tváření progresivních kovových materiálů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A270002
Chemická metalurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D130001
Chemické a environmentální inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0712D130002
Materiálové vědy a inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0788D270003
Metalurgická technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715D270006
Nanotechnologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0719D270002
Řízení průmyslových systémů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0413D270002
Tepelná technika a paliva v průmyslu doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0713D070001