Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná elektronika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060012
Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky B0533A110023
Automobilové elektronické systémy bakalářský prezenční 3 roky B0713A060007
Biomedicínská technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060016
Elektroenergetika bakalářský prezenční, kombinovaná 33 let B0713A060005
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140014
Komunikační a informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A060023
Počítačové systémy pro průmysl 21. století bakalářský prezenční 3 roky B0714A150003
Řídicí a informační systémy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0714A150001
Výpočetní a aplikovaná matematika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0541A170008
Aplikovaná elektronika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A060006
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110006
Automobilové elektronické systémy navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A060001
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0988A060001
Elektroenergetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060003
Informační a komunikační bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky N0612A140004
Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0613A140034
Komunikační a informační technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A060020
Projektování elektrických systémů a technologií navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0713A060015
Průmysl 4.0 navazující magisterský prezenční 2 roky N0688A140014
Řídicí a informační systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0714A150001
Specializace Výpočetní a aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0541A170007
Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výpočetní metody a HPC navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky