Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Bezpečnost práce a procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1022A020001
Ochrana obyvatelstva a krizový management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1032A020008
Technická bezpečnost osob a majetku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1032A020007
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1032A020009
Bezpečnostní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1022A020002
Bezpečnostní plánování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1032A020001
Inženýrství fyzické bezpečnosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1032A020006
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let N1032A020005