Zavřít

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Polymerní mateiály a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biomateriály a kosmetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie a analýza potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Gastronomické technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Potravinářská biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologická zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inženýrství polymerů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chemie potravin a bioaktivních látek navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biomateriály a kosmetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstrukce technologických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Řízení jakosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky