Zavřít

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kontakty na školu
  • nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
  • rektor@utb.cz
  • 576 032 222
  • www.utb.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 70883521

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta logistiky a krizového řízení Studentské náměstí 1532, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
Ochrana obyvatelstva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2825
Obory Bezpečnost společnosti navazující magisterský prezenční 2 roky N1032A020002
Bezpečnost logistický systémů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Rizikové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ochrana obyvatelstva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Environmentálních bezpečnost navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Environmentálních bezpečnost bakalářský prezenční 3 roky
Management rizik bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná logistika bakalářský prezenční 3 roky B1041P040003
Zobrazit programy Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Obory Inženýrská informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3902
Počítačové a komunikační systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Integrované systémy v budovách navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Engineering Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3902
Integrated Systems in Buildings, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační technologie v administrativě bakalářský prezenční 3 roky
Softwarové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Aplikovnaá informatika v průmyslové automatizaci bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inteligentní systémy s roboty bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslová automatizace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Applied Informatics in Industrial Automation, EN bakalářský prezenční 3 roky
Industrial Automation, EN bakalářský prezenční 3 roky
Intelligent Systems with Robots bakalářský prezenční 3 roky
Software Engineering, EN bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Bezpečnostní management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Bezpečnostní technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Informační technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kybernetická bezpečnost navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Automatic Control and Informatics in Industry 4.0, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Security Technologies, Systems and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Security Technologies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Security Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Information Technologies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Cyber Security, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Software Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
Obory Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk pro manažerskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční 5 let
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín
Obory Hospodářská politika a správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 3 roky N6202
Finance doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance se specializací Finanční kontrola navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Economic Policy and Administration, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 3 roky N6202
Finance navazující magisterský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management podniku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Management a marketing navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Marketing management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Design management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management veřejné správy a regionálního rozvoje navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Economics and Management, EN bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Systémové inženýrství a informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6209
Průmyslové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Účetnictví a daně bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance a finanční technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance and Financial Technologies bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Business Administration and Entrepreneurship, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Ekonomika podniku a podnikání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání ve službách cestovního ruchu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání a ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management a marketing, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta multimediálních komunikací Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Obory Mediální a komunikační studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7202
Marketingové komunikace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Mediální a komunikační studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7202
Marketingové komunikace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Výtvarná umění bakalářský prezenční 3 roky B8206
Multimedia a design - Prostorová tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Průmyslový design bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Reklamní fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Design obuvi bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Grafický design bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Design oděvu bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Produktový design bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Digitální design bakalářský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Design skla bakalářský prezenční 3 roky
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N8206
Multimedia a design - Prostorová tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Průmyslový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Produktový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Design obuvi navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Grafický design navazující magisterský prezenční 3 roky
Multimedia a design - Design oděvu navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Digitální design navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Design skla navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimedia a design - Reklamní fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Teorie a praxe audiovizuální tvorby bakalářský prezenční 3 roky B8209
Kamera bakalářský prezenční 3 roky
Produkce bakalářský prezenční 3 roky
Režie a scenáristika bakalářský prezenční 3 roky
Střihová skladba bakalářský prezenční 3 roky
Zvuková skladba bakalářský prezenční 3 roky
Vizuální efekty bakalářský prezenční 3 roky
Obory Teorie a praxe audiovizuální tvorby navazující magisterský prezenční 2 roky N8209
Kamera navazující magisterský prezenční 2 roky
Produkce navazující magisterský prezenční 2 roky 8204T024
Režie a scenáristika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zvuková skladba navazující magisterský prezenční 2 roky
Střihová skladba navazující magisterský prezenční 2 roky
Vizuální efekty navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Media and Communication Studies navazující magisterský prezenční 2 roky N7202
Marketing Communications navazující magisterský prezenční 2 roky
Teorie a praxe animované tvorby bakalářský prezenční 4 roky
Teorie a praxe animované tvorby navazující magisterský prezenční 2 roky
Arrts Management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta technologická Vavrečkova 275, 760 01 Zlín
Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Polymerní mateiály a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biomateriály a kosmetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie a analýza potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Gastronomické technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Potravinářská biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologická zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inženýrství polymerů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Environmentální inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Chemie potravin a bioaktivních látek navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Biomateriály a kosmetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstrukce technologických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Řízení jakosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky