Zavřít

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta humanitních studií

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk pro manažerskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční 5 let
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky