Zavřít

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Inženýrská informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3902
Počítačové a komunikační systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Integrované systémy v budovách navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Engineering Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3902
Integrated Systems in Buildings, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační technologie v administrativě bakalářský prezenční 3 roky
Softwarové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Aplikovnaá informatika v průmyslové automatizaci bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inteligentní systémy s roboty bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslová automatizace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Applied Informatics in Industrial Automation, EN bakalářský prezenční 3 roky
Industrial Automation, EN bakalářský prezenční 3 roky
Intelligent Systems with Robots bakalářský prezenční 3 roky
Software Engineering, EN bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Bezpečnostní management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Bezpečnostní technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Informační technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kybernetická bezpečnost navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Automatic Control and Informatics in Industry 4.0, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Security Technologies, Systems and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Security Technologies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Security Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Information Technologies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Cyber Security, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Software Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky