Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotně sociální péče bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky