Zavřít

Univerzita Pardubice

Kontakty na školu
  • Studentská 95, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
  • press@upce.cz
  • 466 036 111
  • www.upce.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 216275

Fakulty

Zobrazit programy Dopravní fakulta Jana Pernera Studentská 95, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Specializace Technologie a management v dopravě bakalářský prezenční 3 roky
Dopravní management a marketing bakalářský prezenční 3 roky
Logistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie a řízení dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Technika, technologie a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční 2 roky
Specializace Dopravní technika bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a údržba vozidel bakalářský prezenční 3 roky
Stavba vozidel bakalářský prezenční 3 roky
Elektrická trakce a elektromobilita bakalářský prezenční 3 roky
Dopravní stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let
Specializace Technologie a management v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dopravní management, marketing a logistika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie a řízení dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Obory Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a provoz podniku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management finančních institucí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management podniku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Hospodářská politika a veřejná správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekonomika veřejného sektoru navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Regionální rozvoj navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekonomika a management podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management finančních institucí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Hospodářská politika a veřejná správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná ekonomika a správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finanční správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a organizace bezpečnosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika regionálního sportu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Hospodářská politika a veřejná správa se zaměřením Obchodní inspekce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatics and SystemEngineering, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informatika a systémové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační a bezpečnostní systémy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika ve veřejné správě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia ve firemní praxi bakalářský prezenční 3 roky
RegionalDevelopment and Governance, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatics and SystemEngineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Informatika a systémové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační a bezpečnostní systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informatika ve veřejné správě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechniky a informatiky náměstí Čs. legií 565, Zelené Předměstí, 532 10 Pardubice 2
Aplikovaná elektrotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Komunikační technika bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační a radarové systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektrotechnika a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Electrical Engineering and Informatics, EN doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta filozofická Studentská 84, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Obory Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historicko-literární studia bakalářský prezenční 3 roky
Kulturně historická studia bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana hmotných památek bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Sociální a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Spisová a archivní služba bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk (sdružené) bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (sdružené) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (sdružené) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk pro odbornou praxi (sdružené) bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika (sdružené) bakalářský prezenční 3 roky
Slavistická studia zemí Evropské unie bakalářský prezenční 3 roky
Anglická filologie, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Resocializační pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta chemicko-technologická Studentská 573, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Obory Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická a bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Technická fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Chemické a procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Chemie a technologie materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Organické povlaky a nátěrové hmoty navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie organických specialit navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie výroby a zpracování polymerů navazující magisterský prezenční 2 roky
Vlákna a textilní chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Chemie a technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a analýza potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomika a management podniků chemického průmyslu bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a technologie ochrany životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Anorganické a bioanorganické materiály bakalářský prezenční 3 roky
Polymerní materiály a kompozity bakalářský prezenční 3 roky
Farmakochemie a medicinální materiály bakalářský prezenční 3 roky
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Polygrafie bakalářský prezenční 3 roky
Analýza biologických materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Hodnocení a analýza potravin bakalářský prezenční 3 roky
Speciální chemicko-biologicé obory bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotní laborant bakalářský prezenční 3 roky
Udržitelný rozvoj v chemii a technologii navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrství energetických materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Polygrafie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management podniků chemického průmyslu navazující magisterský prezenční 2 roky
Analýza biologických materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Engineering of Energetics Materials, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Průmyslová 395, Pardubičky, 532 10 Pardubice 2
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0931P360004
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky B5345
Radiologický asistent bakalářský prezenční 3 roky
Obory Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B5349
Porodní asistentka bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční 3 roky B0988P240002
Zdravotně-sociální pracovník bakalářský prezenční 3 roky
Obory Ošetřovatelství navazující magisterský kombinovaná 2 roky N5341
Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Specializace ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky N5345
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Perioperační péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky B0931P360008
Zobrazit programy Fakulta restaurování Jiráskova 3, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N8206
Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba navazující magisterský prezenční 2 roky
Restaurování a konzervace uměleckých a uměleckořemeslných děl na papírových, textilních a souvisejicích podložkách: Papír navazující magisterský prezenční 2 roky
Restaurování a konzervace uměleckých a uměleckořemeslných děl na papírových, textilních a souvisejicích podložkách: Textil navazující magisterský prezenční 2 roky
Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen bakalářský prezenční 2 roky
Obory Restaurování a konzervace děl hmotného kulturního dědictví bakalářský prezenční 4 roky B0222A310001
Umělecká a uměleckořemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene bakalářský prezenční 4 roky
Nástěnná malba, sgrafito a mozaika bakalářský prezenční 4 roky
Papír, knižní vazba a dokumenty bakalářský prezenční 4 roky
Umělecká a uměleckořemeslná díla na papírovách, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé bakalářský prezenční 4 roky