Zavřít

Univerzita Pardubice

Kontakty na školu
  • Studentská 95, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
  • press@upce.cz
  • 466 036 111
  • www.upce.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 216275

Fakulty

Zobrazit programy Dopravní fakulta Jana Pernera Studentská 95, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Specializace Technologie a management v dopravě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní management, marketing bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie a řízení dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní stavby bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Dopravní technika bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a údržba vozidel bakalářský prezenční 3 roky
Stavba vozidel bakalářský prezenční 3 roky
Elektrická trakce a elektromobilita bakalářský prezenční 3 roky
Technika, technologie a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční 3 roky
Dopravní management, marketing a logistika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie a řízení dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Provoz a údržba vozidel navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Stavba vozidel navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dopravní stavby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektrická trakce a elektromobilita navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Rail Vehicles navazující magisterský prezenční 2 roky
Transport Operations Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie a management v dopravě doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Dopravní prostředky a infrastuktura doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Digitální podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Hospodářská politika a veřejná správa – akademický profil bakalářský prezenční 3 roky
Finanční správa bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná ekonomika a správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Hospodářská politika a veřejná správa – profil profesní bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana spotřebitele bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management sportovních organizací bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management podniku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a provoz podniku bakalářský prezenční 3 roky
Finance bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Multimédia ve firemní praxi bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika a systémové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Informační a bezpečnostní systémy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatics and System Engineering bakalářský prezenční 3 roky
lnformatics and System Engineering bakalářský prezenční 3 roky
Řízení rozvoje obcí a regionů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Program Aplikovaná informatika – Data science pro business navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekonomika a management podniku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management finančních institucí navazující magisterský prezenční 2 roky
Finance navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Informatika a systémové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační a bezpečnostní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace lnformatics and System Engineering navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informatics in Public Administration navazující magisterský prezenční 2 roky
Regional Development and Governance navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a veřejná ekonomie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekonomika a management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Systémové inženýrství a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Aplikovaná informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Regional and Public Economics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace System Engineering and Informatics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Informatics in Public Administration doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Applied Informatics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechniky a informatiky náměstí Čs. legií 565, Zelené Předměstí, 532 10 Pardubice 2
Aplikovaná elektrotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Komunikační technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Webové technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Automatické řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační a radarové systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektrotechnika a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Electrical Engineering and Informatics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta filozofická Studentská 84, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Specializace Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Filosofie bakalářský prezenční 3 roky
Filosofie – Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Filosofie – Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Historicko-literární studia bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Historie bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Kulturně historická studia bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana hmotných památek bakalářský prezenční 3 roky
Kulturně historická studia bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Humanitní studia bakalářský prezenční 3 roky
Specializace v historiografických vědách bakalářský prezenční 3 roky
Specializace v pedagogických vědách bakalářský prezenční 3 roky
Specializace v sociologicko-antropologických vědách bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika – Anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika – Filosofie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Anglická filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
English Philogoly navazující magisterský prezenční 2 roky
Ethics and Political Philosophy navazující magisterský prezenční 2 roky
Filosofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny literární kultury navazující magisterský prezenční 2 roky
Gender History navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturně historická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturně historická studia slovanských zemí navazující magisterský prezenční 2 roky
Péče o kulturní dědictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Soudobé dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Resocializační pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Filosofie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Historical Sciences doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Historické vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Philosophy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta chemicko-technologická Studentská 573, Polabiny, 532 10 Pardubice 2
Analýza biologických materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Anorganické a bioanorganické materiály bakalářský prezenční 3 roky
Farmakochemie a medicinální materiály bakalářský prezenční 3 roky
Hodnocení a analýza potravin bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a technologie ochrany životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vědu bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Management udržitelnosti podniků bakalářský prezenční 3 roky
Moderní tiskové a vizualizační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Polymerní materiály a kompozity bakalářský prezenční 3 roky
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analýza biologických materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická a bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management podniků chemického průmyslu navazující magisterský prezenční 2 roky
Engineering of Energetic Materials, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hodnocení a analýza potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemické a procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrství energetických materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Materials Chemistry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organické povlaky a nátěrové hmoty navazující magisterský prezenční 2 roky
Polygrafie navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie výroby a zpracování polymerů navazující magisterský prezenční 2 roky
Engineering of Energetic Materials navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Anorganická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Anorganická technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzikální chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Chemické a procesní inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Chemické inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Environmentální inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Povrchové inženýrství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Chemie a technologie anorganických materiálů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Inženýrství energetických materiálů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Organická chemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Organická technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ekonomika a management podniků s procesními výrobami doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Průmyslová 395, Pardubičky, 532 10 Pardubice 2
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B0913P360036
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky B0914P360014
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0913P360004
Zdravotně sociální péče bakalářský prezenční 3 roky B0988P240002
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky B0913P360008
Organizace a řízení ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0988P360003
Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0913P360008
Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0913P360006
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0913P360005
Zobrazit programy Fakulta restaurování Jiráskova 3, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
Nástěnná malba, sgrafito a mozaika bakalářský prezenční 4 roky
Papír, knižní vazba a dokumenty bakalářský prezenční 4 roky
Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé bakalářský prezenční 4 roky
Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene bakalářský prezenční 4 roky
Díla z papíru a pergamenu navazující magisterský prezenční 2 roky
Malířská umělecká díla na textilní podložce navazující magisterský prezenční 2 roky
Nástěnná malba, sgrafito, mozaiky a polychromie omítek a kamene navazující magisterský prezenční 2 roky
Polychromovaná a nepolychromovaná sochařská díla navazující magisterský prezenční 2 roky
Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky

Podrobné informace o škole

  • Reklama