Zavřít

Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná elektrotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Komunikační technika bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační a radarové systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektrotechnika a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Electrical Engineering and Informatics, EN doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky

Podrobné informace o škole

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jsme dynamicky se rozvíjející fakulta vzdělávající odborníky v perspektivních oborech informačních technologií, elektronických systémů, automatizace a komunikační techniky.

Studijní programy realizujeme s velkou mírou variability, vytvářející velký prostor pro seberealizaci a vlastní odbornou profilaci. Pro vzdělávání i vědeckou činnost využíváme moderní a technologicky vyspělé zázemí. Velký důraz klademe na praktické ověřování znalostí v laboratořích a při praxi ve firmách. Během studia nabízíme možnost složení mezinárodně uznávaných certifikačních zkoušek pro lepší uplatnění našich absolventů v praxi. Umožňujeme realizovat část studia na partnerských zahraničních univerzitách po celém světě. Taktéž spolupracujeme s řadou významných firem v regionu, na republikové i mezinárodní úrovni, řada odborníků z praxe se přímo podílí na výuce. Se studenty pracujeme v přátelském a kolegiálním prostředí s uplatněním osobního přístupu ke každému z vás. Přijď se na naši fakultu podívat. Den otevřených dveří se koná 4. 2. 2022. Po dohodě je možné navštívit fakultu v libovolném termínu.

logo
náměstí Čs. legií 565, Pardubice
tel.: 466 036 652
renata.kalhousova@upce.cz
info.fei@upce.cz
www.feika.cz
Zobrazit více