Zavřít

Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Dopravní management, marketing a logistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Elektrická trakce a elektromobilita bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Provoz a údržba vozidel bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Stavba vozidel bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technika, technologie a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a řízení dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní management, marketing a logistika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dopravní stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektrická trakce a elektromobilita navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Provoz a údržba vozidel navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Stavba vozidel navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie a řízení dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky