Zavřít

Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole


Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Dopravní stavitelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 1,5 let
Obory Technologie a management v dopravě bakalářský prezenční 3 roky
Dopravní management a marketing bakalářský prezenční 3 roky
Logistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie a řízení dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní stavitelství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Obory Technologie a management v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dopravní management, marketing a logistika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technologie a řízení dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technika, technologie a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční 2 roky

Doplňkové informace

Svět je v pohybu, víme jak! To je motto Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP). Fakulta hrdě nese jméno významného českého projektanta železničních tratí – Jana Pernera. Absolventi fakulty jsou vyhledávanými specialisty a řídícími pracovníky na všech úrovních ve veřejných a soukromých společnostech zaměřených na poskytování přepravních a logistických služeb, výstavbu dopravní infrastruktury, výrobu a údržbu dopravních prostředků, elektrotechnických a elektronických systémů pro dopravu. Uplatnění najdou také ve výzkumných, vzdělávacích institucích a projekčních kancelářích. Nově můžou vystudovat studijní program zaměřený na leteckou dopravu a se získanými potřebnými licencemi se tak stát techniky údržby letadel či piloty. Praktické zkušenosti studenti získávají v moderních laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě nebo dopravním sále. Mimo univerzitní kampus má DFJP dislokované pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru na Florenci probíhá výuka kombinované formy některých specializací, a v České Třebové, kde probíhá zejména konzultační a výzkumná činnost v oblasti kolejových vozidel. Díky pestré odborné činnosti získávají absolventi téměř stoprocentní okamžité uplatnění na trhu práce. Dopravní fakulta Jana Pernera = komplexní vzdělání v oblasti dopravy. Dny otevřených dveří: 27. ledna 2021 a 6. března 2021