Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná chemie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Data Science bakalářský prezenční 3 roky
Matematika v ekonomické praxi bakalářský prezenční 3 roky
Průmyslová matematika bakalářský prezenční 3 roky
Bioanorganická chemie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obecná biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biotechnologie a genové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Deskriptivní geometrie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Digitální a přístrojová optika bakalářský prezenční 3 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální geologie bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální rizika a klimatická změna bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie rostlin bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geoinformatics and Cartography bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie – analytik specialista bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní rozvojová a environmentální studia bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární a buněčná biologie bakalářský prezenční 3 roky
Nanomateriálová chemie bakalářský prezenční 3 roky
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optoelektronika bakalářský prezenční 3 roky
Optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Petroleum Engineering bakalářský prezenční 3 roky
Přístrojová a počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytický biochemik navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Anorganická a bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganické materiály navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové systémy a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vývoj software navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a genové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnology and Genetic Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Development Studies and Foresight navazující magisterský prezenční 2 roky
Foresight navazující magisterský prezenční 2 roky
International Development Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální a přístrojová optika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální rizika a klimatická změna navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytopatologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geoinformatics and Cartography navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoinformatika a kartografie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Global Development Policy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Globální udržitelný rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Tranzice k udržitelnosti navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanomaterial Chemistry navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanomateriálová chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a tvorba krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Optika a optoelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Optometrie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Plant Biology navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky