Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzitní 244/22, 779 00 Olomouc
Etika a kultura v mediální komunikaci bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní sociální a humanitární práce bakalářský prezenční 3 roky
Náboženství se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální práce s dětmi a mládeží bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologie bakalářský distanční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Sociální práce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální práce s rodinou navazující magisterský prezenční 2 roky
Teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství náboženství pro základní školy navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Katolická teologie magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Fakulta tělesné kultury tř. Míru 671/117, 771 11 Olomouc
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Rekreologie – pedagogika volného času bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců bakalářský kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Trenérství a sport – pedagogika volného času bakalářský kombinovaná 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kondiční trénink a psychomotorická rehabilitace navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Rekreologie – management volného času navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Trenérství a management sportu navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických věd Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Physiotherapy bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče v porodní asistenci navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Křížkovského 512/10, 771 80 Olomouc
Andragogika bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika se specializací personální rozvoj bakalářský kombinovaná 3 roky
Anglická filologie bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina pro tlumočení a překlad bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Archivnictví bakalářský prezenční 3 roky
Czech for Foreigners bakalářský prezenční 3 roky
Česká filologie bakalářský prezenční 3 roky
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie pro Japonskou filologii bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie pro Vietnamskou filologii bakalářský prezenční 3 roky
Čínština pro praxi bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění a památková péče bakalářský prezenční 3 roky
Divadelní a performanční studia bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomicko-manažerská studia bakalářský prezenční 3 roky
English Philology bakalářský prezenční 3 roky
Evropská studia a diplomacie bakalářský prezenční 3 roky
Filmová studia bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná ekonomie bakalářský prezenční 3 roky
Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch bakalářský prezenční 3 roky
Italská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Japonská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Japonská filologie pro Čínskou nebo Vietnamskou filologii bakalářský prezenční 3 roky
Jazykovědný analytik bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika. Židovská a izraelská studia bakalářský prezenční 3 roky
Korejská studia bakalářský prezenční 3 roky
Korejština pro hospodářskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Lingvistika a Digital Humanities bakalářský prezenční 3 roky
Lingvistika a Digital Humanities pro Obecnou lingvistiku a teorii komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní vztahy a bezpečnost bakalářský prezenční 3 roky
Migrační studia bakalářský kombinovaná 3 roky
Muzikologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad bakalářský prezenční 3 roky
Německá filologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná lingvistika a teorie komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Politická komunikace a politický marketing bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Polská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství a hospodářská praxe bakalářský prezenční 3 roky
Portugalská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Praktická nizozemská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ruská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství a hospodářská praxe bakalářský prezenční 3 roky
Řízení vzdělávacích institucí bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociálněvědný analytik bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Španělská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Televizní a rozhlasová studia bakalářský prezenční 3 roky
Teorie a dějiny výtvarných umění bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ukrajinská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství a hospodářská praxe bakalářský prezenční 3 roky
Uměnovědná studia bakalářský prezenční 3 roky
Vietnamská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Žurnalistika bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglická filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Asijská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Indonéský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Japonský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Korejský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Vietnamský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Česká filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ediční a nakladatelská praxe navazující magisterský kombinovaná 2 roky
English Philology navazující magisterský prezenční 2 roky
Euroculture navazující magisterský prezenční 2 roky
Evropská unie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filmová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Historické vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Italská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Italština a italská kultura navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Judaistika. Dějiny a kultura Židů navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Management v kulturních odvětvích navazující magisterský prezenční 2 roky
Management vědy navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace Mediální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Žurnalistická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzikologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá filologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Nizozemská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Politická analýza a strategie navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Polská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Překlad prezenční  let
Portugalská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Praktická nizozemská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruština pro překladatele navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Televizní a rozhlasová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Teorie a dějiny výtvarných umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Památková péče navazující magisterský prezenční 2 roky
Ukrajinská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vládnutí a demokracie navazující magisterský prezenční 2 roky
War and Peace Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Lékařská fakulta Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Veřejné zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Dentistry, EN magisterský prezenční 5 let
General Medicine, EN magisterský prezenční 6 let
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
English Language for Education bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logopedie magisterský prezenční 5 let
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslový design bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prevence sociálně patologických jevů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ve volném čase bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika – andragogika bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika – intervence bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika – raný věk bakalářský prezenční 3 roky
Special Education bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vychovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vychovatelství a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dramaterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Edukace v kultuře navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzikoterapie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Předškolní pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Research and Development in Educational Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení volnočasových aktivit navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika – intervence u dětí předškolního věku navazující magisterský prezenční 2 roky
Speciální pedagogika – poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Zobrazit programy Právnická fakulta 17. listopadu 930/8, 779 00 Olomouc
Právo ve veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Evropské právo a politiky EU navazující magisterský prezenční 2 roky
International and European Law navazující magisterský prezenční 2 roky
Právo a právní věda magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc
Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná chemie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Data Science bakalářský prezenční 3 roky
Matematika v ekonomické praxi bakalářský prezenční 3 roky
Průmyslová matematika bakalářský prezenční 3 roky
Bioanorganická chemie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obecná biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biotechnologie a genové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Deskriptivní geometrie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Digitální a přístrojová optika bakalářský prezenční 3 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální geologie bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální rizika a klimatická změna bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie rostlin bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geoinformatics and Cartography bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie – analytik specialista bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní rozvojová a environmentální studia bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární a buněčná biologie bakalářský prezenční 3 roky
Nanomateriálová chemie bakalářský prezenční 3 roky
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optoelektronika bakalářský prezenční 3 roky
Optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Petroleum Engineering bakalářský prezenční 3 roky
Přístrojová a počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytický biochemik navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Anorganická a bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganické materiály navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové systémy a technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vývoj software navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a genové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnology and Genetic Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Development Studies and Foresight navazující magisterský prezenční 2 roky
Foresight navazující magisterský prezenční 2 roky
International Development Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální a přístrojová optika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální rizika a klimatická změna navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytopatologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Geoinformatics and Cartography navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoinformatika a kartografie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Global Development Policy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Globální udržitelný rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Tranzice k udržitelnosti navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanomaterial Chemistry navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanomateriálová chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a tvorba krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Optika a optoelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Optometrie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Plant Biology navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky