Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzitní 244/22, 779 00 Olomouc
Etika a kultura v mediální komunikaci bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní sociální a humanitární práce bakalářský prezenční 3 roky
Náboženství se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologická studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Teologické nauky bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologická studia (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Teologické nauky navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství náboženství pro základní školy navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Katolická teologie magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Fakulta tělesné kultury tř. Míru 671/117, Neředín, 771 11 Olomouc
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Rekreologie - pedagogika volného času bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Trenérství a sport - pedagogika volného času bakalářský kombinovaná 3 roky
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova a sport - Rekreologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Trenérství a management sportu navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických věd Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnický záchranář bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče v porodní asistenci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Křížkovského 512/10, 771 80 Olomouc
Anglická filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Archivnictví (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Česká filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomicko-manažerská studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia bakalářský prezenční 3 roky
Francouzská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Francouzská filologie se specializaci na aplikovanou ekonomii bakalářský prezenční 3 roky
Historické vědy (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch bakalářský prezenční 3 roky
Japonská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Korejština pro hospodářskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní antropologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Muzikologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Polská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast bakalářský prezenční 3 roky
Praktická nizozemská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ruská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast bakalářský prezenční 3 roky
Španělská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Teorie a dějiny výtvarných umění (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast bakalářský prezenční 3 roky
Uměnovědná studia (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Vietnamská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Žurnalistika (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika se specializací personální rozvoj bakalářský kombinovaná 3 roky
Migrační studia bakalářský kombinovaná 3 roky
Migrační studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Divadelní studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Evropská studia a diplomacie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Filmová studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Italská filologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika: Židovská a izraelská studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní antropologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Latinská filologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní vztahy a bezpečnost (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Německá filologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obecná lingvistika a teroire komunikace (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Politická komunikace a marketing (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Politologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Portugalská filologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Sociologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Televizní a rozhlasová studia (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Ukrajinská filologie (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Ediční a nakladatelská praxe navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Německá filologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Andragogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Andragogika (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglická filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Asijská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Indonéský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Japonský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Korejský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Vietnamský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Asijská studia (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Česká filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Euroculture (program akreditovaný v anglickém jazyce) (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzština se specializací na tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Historické vědy (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Italština a italská kultura navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Judaistika. Dějiny a kultura Židů (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Mediální studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Mediální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Žurnalistická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzikologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Nizozemská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika a teroire komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská filologie se specializací na překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ruština pro překladatele navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie se specializací na Latinskou Ameriku (jednooborové studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie se specializací na tlumočnictví a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Teorie a dějiny výtvarných umění (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní studia (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Filmová studia (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Evropská unie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní antropologie (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Latinská filologie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá filologie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Politická analýza a strategie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská filologie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruská filologie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Televizní a rozhlasová studia (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Ukrajinská filologie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Vládnutí a demokracie (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
War and Peace Studies (program akreditovaný v anglickém jazyce), (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Lékařská fakulta Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5103
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let M5111
Veřejné zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc
Vychovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Obory Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prevence sociálně patologických jevů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ve volném čase bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ve volném čase bakalářský prezenční 3 roky
Vychovatelství a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dramaterapie bakalářský prezenční 3 roky
Intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Raný věk bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logopedie magisterský prezenční 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Předškolní pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Projektování a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výchovné poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Řízení volnočasových aktivit navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dramaterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Edukace v kultuře (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Muzikoterapie navazující magisterský kombinovaná 3 roky
Učitelství anglického jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Právnická fakulta 17. listopadu 930/8, 779 00 Olomouc
Právo ve veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Evropská studia se zaměřením na evropské právo navazující magisterský prezenční 2 roky
Právo magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc
Biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární a buněčná biologie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obecná biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Digitální a přístrojová optika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Informatika pro vzdělávání pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Matematika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optoelektronika bakalářský prezenční 3 roky
Přístrojová a počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná chemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioanorganická chemie bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biotechnologie a genové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Fyzika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Matematika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Nanomateriálová chemie bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Obecná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Programování a vývoj software bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Data Science bakalářský prezenční 3 roky
Průmyslová matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Anglická filologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Deskriptivní geometrie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Francouzská filologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Historické vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Informatika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Ruská filologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální geologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Anglická filologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Ruská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní rozvojová a environmentání studia bakalářský prezenční 3 roky
Petroleum Engineering bakalářský prezenční 3 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytopatologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a tvorby krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální a přístrojová optika navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Optika a optoelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a genové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálová chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství biologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ - Učitelství fyziky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ - Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Diskrétní matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika a její aplikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoinformatika a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ navazující magisterský kombinovaná 2 roky