Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární a buněčná biologie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obecná biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Digitální a přístrojová optika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Informatika pro vzdělávání pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika pro vzdělávání - Matematika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optoelektronika bakalářský prezenční 3 roky
Přístrojová a počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná chemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioanorganická chemie bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biotechnologie a genové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Fyzika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání – Matematika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Nanomateriálová chemie bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Obecná informatika bakalářský prezenční 3 roky
Programování a vývoj software bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Data Science bakalářský prezenční 3 roky
Průmyslová matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Anglická filologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Deskriptivní geometrie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Francouzská filologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Historické vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání – Informatika pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání - Ruská filologie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Environmentální geologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Anglická filologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Ruská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání – Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Geoinformatika a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní rozvojová a environmentání studia bakalářský prezenční 3 roky
Petroleum Engineering bakalářský prezenční 3 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie a ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytopatologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a tvorby krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální a přístrojová optika navazující magisterský prezenční 2 roky
Molekulární biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná fyzika a matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Optika a optoelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství informatiky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství matematiky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioanorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioorganická chemie a chemická biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biotechnologie a genové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálová chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství biologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ - Učitelství fyziky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ - Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Diskrétní matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika a její aplikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoinformatika a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ navazující magisterský kombinovaná 2 roky