Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Právo ve veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Evropské právo a politiky EU navazující magisterský prezenční 2 roky
International and European Law navazující magisterský prezenční 2 roky
Právo a právní věda magisterský prezenční 5 let
Evropské a mezinárodní právo doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
International and European Law doktorský prezenční 4 roky
Law and Digital Technologies doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Právní dějiny a římské právo doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Právo a digitální technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Soukromé právo doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Správní právo doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Trestní právo doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ústavní právo doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky