Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
English Language for Education bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logopedie magisterský prezenční 5 let
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslový design bakalářský prezenční 3 roky
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prevence sociálně patologických jevů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ve volném čase bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika – andragogika bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika – intervence bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika – raný věk bakalářský prezenční 3 roky
Special Education bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vychovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vychovatelství a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dramaterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Edukace v kultuře navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzikoterapie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Předškolní pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Research and Development in Educational Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení volnočasových aktivit navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika – intervence u dětí předškolního věku navazující magisterský prezenční 2 roky
Speciální pedagogika – poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let