Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Vychovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Obory Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prevence sociálně patologických jevů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ve volném čase bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ve volném čase bakalářský prezenční 3 roky
Vychovatelství a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dramaterapie bakalářský prezenční 3 roky
Intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Raný věk bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium, sdružené studium) bakalářský prezenční 3 roky
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logopedie magisterský prezenční 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Předškolní pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Projektování a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Výchovné poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Řízení volnočasových aktivit navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Dramaterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Edukace v kultuře (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Muzikoterapie navazující magisterský kombinovaná 3 roky
Učitelství anglického jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy (sdružené studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky